Als u Mastercard® accepteert, heeft dat een positief effect op de omzet

WAAROM

Mastercard is onbetwiste creditcard marktleider in Nederland. De huidige acceptatie van Mastercard ligt op ruim 100.000 winkels en bedrijven. En dat willen we nog verder uitbouwen. De voordelen van Mastercard liggen met name op het vlak van omzetverhoging, veiligheid, snelheid en efficiëntie:

  • Minder contant geld in de kassa betekent meer veiligheid
  • Acceptatie loopt via uw bestaande betaalautomaat. Investering is dus niet nodig
  • Snelle autorisatie: 24 uur per dag, 7 dagen per week
  • Snelle uitbetaling
  • Het bestedingspatroon van Mastercard houders heeft een positief effect op de omzet

Kortom, er zijn veel redenen om Mastercard te accepteren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met contact opnemen met uw bank of betalingsverwerker.

VEILIGHEID

Mastercard en acceptanten hebben de gedeelde doelstelling om transacties veilig te verwerken. We gebruiken innovatieve technieken om de echtheid van de kaart en kaarthouder vast te stellen. Zo kunnen we samen de veiligheid zekerstellen en fraude verminderen. Bij automaten, in winkels, in horeca gelegenheden en online.

Het betalingsproces doorgrond

Als u wilt weten wat er achter de schermen afspeelt, dan helpen wij u het betalingsproces van begin tot einde te doorgronden.

De opzet rondom betaalkaarten kan verwarrend zijn. Mogelijk zit u met vragen als: “Wie is de kaartuitgevende organisatie?”, of “Welke rol speelt Mastercard hier in?”, of “Wat is eigenlijk een acquirer?” Hieronder leggen wij u de basisbegrippen helder en duidelijk uit. Dan begrijpt u wie wie is en wat diens rol is in het geheel.

KAARTUITGEVER

Dit zijn instellingen zoals banken, kredietverenigingen, bouwkassen of zelfs winkeliers die een kredietlijn aan consumenten verstrekken door middel van een betaalkaart. Let op: Mastercard is zelf geen kaartuitgever.

RETAILER

Een retailer is een entiteit die een contract aangaat met een acquirer of aangesloten bank voor acceptatie van betalingen met kaarten voor geleverde goederen of diensten. Anders gezegd: dit bent u, wanneer u betalingen met Mastercard-kaarten accepteert voor uw goederen en/of diensten.

ACQUIRER

Ook wel zakenbank of handelsbank genoemd. Dit is een financiële instelling met een licentie van Mastercard die retailers helpt bij het voldoen aan hun verplichtingen bij het accepteren van Mastercard-kaarten. De acquirer stelt de retailer in staat om transacties te verwerken via het Mastercard-netwerk en levert hem diensten voor verwerking van betalingen.

MASTERCARD

Mastercard is de beheerder van het Mastercard-netwerk. Wij stellen het netwerk ter beschikking waarmee transacties worden uitgevoerd tussen retailers die Mastercard accepteren en acquirers, zorgen voor de beveiliging ervan en onderhouden het. Nogmaals: Mastercard is zelf geen kaartuitgever.

HOE HET WERKT

Retailers kunnen zowel creditcards als debitcards van Mastercard accepteren. Met een kredietproduct kan de consument aankopen doen op basis van een kredietlijn die hij van de kaartuitgevende bank krijgt toegezegd. De kredietlimiet, het bedrag dat de kaarthouder kan besteden, wordt door de kaartuitgevende bank bepaald aan de hand van een consumentenkredietprofiel. Met een debitproduct kan de kaarthouder aankopen doen op basis van het saldo van zijn bankrekening. Bedragen die met een debitcard worden betaald, worden rechtstreeks afgeschreven van de bankrekening van de kaarthouder en worden ook meteen vermeld op het rekeningafschrift.