Skip to Content

Ingangsdatum: 11/30/2022

VEILIGHEID STAAT CENTRAAL IN HET VERHAAL VAN MASTERCARD

Ons doel is om iedereen die met Mastercard verbonden is te allen tijde te beschermen. Onze missie is duidelijk. Elke dag, overal, gebruiken we onze technologie en expertise om betalingen en digitale interacties veilig, eenvoudig en slim te maken. Of u nu consument, handelaar, kaartverstrekker, bedrijf of overheidsinstelling bent, u kunt gerust zijn in de wetenschap dat uw veiligheid en beveiliging onze eerste prioriteit is en centraal staat bij alles wat we doen.

Betalingstechnologieën zijn nog nooit zo veilig geweest, maar tegelijkertijd zijn criminelen geavanceerder dan ooit. Ze worden daarin verder gesterkt door de verschuiving naar de digitale wereld, via digitale betalingen en andere digitale interacties, die in een ongekend tempo plaatsvindt. Terwijl de technologie zich ontwikkelt, blijft Mastercard op de voorgrond op het gebied van innovatie en beveiliging om criminelen een stap voor te blijven en u veilig te houden. Naarmate meer apparaten e-commerce apparaten worden, is het onze prioriteit om hun veiligheid ervan te garanderen door alle innovators aan te moedigen om vanaf het begin veiligheid en beveiliging in deze apparaten in te bouwen, zodat we de uitdaging van potentiële risico's beter kunnen aanpakken.

MEERDERE LAGEN TECHNOLOGIE BESCHERMEN BETALINGSTRANSACTIES EN DIGITALE INTERACTIES

Er bestaat geen wondermiddel om fraude te bestrijden, dus gebruiken we meerdere beveiligingslagen om elke transactie te beschermen en om, naast betalingen, onze klanten te beschermen in al hun digitale interacties. Onze technologieën, processen en expertise stellen ons in staat om bedreigingen te voorkomen, op te sporen en op te lossen en tegelijkertijd de ervaring met betaalapparatuur en digitale interacties te verbeteren.

Wij hebben vier lagen geïmplementeerd en hanteren deze om het betalingssysteem en de activiteiten van onze klanten te beschermen:

 • Voorkomen: Apparaten, gegevens en netwerken in de hele sector op een gecoördineerde manier beveiligen, helpt het risico op fraude aanzienlijk te verminderen.
 • Identificeren: Wij werken aan meer vertrouwen, aangezien de veranderende wereld van digitale connectiviteit nieuwe verplichtingen schept om personen veilig te identificeren. Onze identiteitsoplossingen helpen ons een bijna wrijvingsloze verificatie-ervaring te leveren. Wij ondersteunen real-time, naadloze identiteitsverificatie namens onze klanten. Wij bieden unieke persoonlijke digitale identiteitsdiensten die zowel door consumenten als klanten kunnen worden gebruikt.
 • Detecteren: We maken gebruik van de kracht van ons netwerk en onze technologieën om transacties over de hele wereld te bewaken en transactiefraude, financiële criminaliteit, cryptocriminaliteit en cyberdreigingen te identificeren. Ons uitgebreid pakket van toepassingen dat wordt aangeboden aan financiële instellingen, handelaren en andere bedrijven kan worden afgestemd op hun klantenbestand en omvat alles van kunstmatige intelligentietoepassingen die zijn ontworpen om frauduleuze scenario's te modelleren en te voorspellen, tot real-time fraudescoring op het moment van verkoop, cryptocurrency intelligence en blockchainoplossingen en cybergezondheidsanalyse.
 • Ervaring: De diensten die wij aanbieden zijn allemaal gericht op het bieden van de best mogelijke klant- en consumentenervaring - inclusief onze wereldwijde ‘$0’ aansprakelijkheidsbescherming. Wij bouwen aan wrijvingsloze betalingservaringen en helpen onze klanten om zowel het digitale consumentenaanbod te differentiëren, als betalingsweigering te voorkomen als een consument de handelaar niet informeert dat de betaling gebeurt met een vervangkaart. De levenscyclus van de kaarthouder beheren is ook een essentieel onderdeel dat wij aanbieden, dat helpt om een eenvoudigere manier te bieden om kaarten in het bestand automatisch te vervangen wanneer een nieuwe kaart wordt uitgegeven.

WIJ VERWERKEN PERSOONSGEGEVENS VOOR FRAUDEPREVENTIE EN -MONITORING EN VOOR HET AANBIEDEN VAN CYBERBEVEILIGINGSOPLOSSINGEN VOOR ONZE KLANTEN

Voor veel van onze fraude- en beveiligingsactiviteiten treden wij op als gegevensverwerker namens en in opdracht van financiële instellingen en handelaren. Mastercard International Incorporated en haar dochterondernemingen (gezamenlijk "Mastercard") verwerken, als verwerkingsverantwoordelijke, verschillende soorten Persoonsgegevens om u tegen fraude te beschermen. Als u zich in de EER, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt, is Mastercard Europe SA de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit kan omvatten:

 • Transactiegegevens, fraude- en authenticatierisico-scores, transactierisicofactoren, codes voor risico redenen, locatiegegevens, gegevens over handelaren, gekochte artikelen, informatie over betwiste transacties en bevestigde frauduleuze activiteiten.
 • Bepaalde informatie verzameld van de blockchain, waaronder blockchainadres, andere cryptocurrency transactiegegevens en IP-adres.
 • Bepaalde informatie over u die via geautomatiseerde middelen zoals cookies en web beacons wordt verzameld wanneer u gebruik maakt van onze advertenties, mobiele apps, of onze websites, pagina's of andere digitale activa bezoekt, zoals IP-adres, browsertype, besturingssysteem, unieke identificatiecode voor mobiele apparaten, geografisch gebied, verwijzende URL's en informatie over ondernomen acties of interactie met onze digitale activa.
 • Sommige van onze online producten en -diensten omvatten ook geavanceerde fraudepreventietechnologie die gebruik maakt van gedragsgegevens op basis van uw apparaatsinteracties, zoals gezichtsidentificatie, vingerafdrukken, timing van toetsaanslagen, scroll-positie en muislocatie.
 • Openbaar beschikbare gegevens waaronder het informatietechnologie-profiel en activa van eenmanszaken en cryptocurrency-bedrijven, zoals domeinen, locatiegegevens en cookies, contactgegevens in openbare webpagina's of domeinregistratie-informatie, residentiële -IP-adressen in reputatielijsten, sanctielijsten en auteurschap van gepubliceerde inlichtingen over cyberbeveiligingsdreigingen.
 • Gegevens ter verificatie van identiteit, zoals naam, adres, nationaal identificatienummer, mobiel telefoonnummer, leeftijd en nationaliteit.
 • Fraude- en risicogegevens van eenmanszaken, hoofdaandeelhouders en cryptocurrency-ondernemingen, waaronder naam en contactgegevens van het leidinggevend personeel van de ondernemingen, en codes voor fraudeoorzaken.

Wij verkrijgen de bovengenoemde categorieën Persoonsgegevens uit verschillende bronnen: van financiële instellingen en handelaren, van uw dienstverleners, rechtstreeks van u, van derden zoals hieronder beschreven of uit uw interactie met onze digitale middelen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS KUNNEN GEBRUIKEN

Wij kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Wij verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden wanneer wij een geldige rechtsgrond hebben voor de verwerking in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Houd er echter rekening mee dat, hoewel in de onderstaande tabel toestemming niet als rechtsgrondslag voor elke verwerkingsactiviteit wordt vermeld, in sommige landen toestemming de enige of meest geschikte rechtsgrondslag is voor de verwerking van Persoonsgegevens, en in die landen vertrouwen wij op toestemming voor alle verwerkingsactiviteiten. In bepaalde gevallen kan deze toestemming namens ons van u worden verkregen door uw financiële instelling, handelaar, dienstverlener of een andere partner.

De onderstaande tabel beschrijft de verwerkingsactiviteiten waarvoor wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer wij optreden als gegevensverwerker namens financiële instellingen, handelaren of andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijke, zijn de financiële instellingen, handelaren of andere partners verantwoordelijk voor het waarborgen van een geldige rechtsgrond voor de gegevensverwerking. Raadpleeg hun respectieve privacybeleid voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens.

  Verwerking

Geldige rechtsgrond (waar vereist door toepasselijke wet- en regelgeving)

 • U en anderen beschermen tegen fraude en cyberincidenten en de cyberweerbaarheid van uw activiteiten versterken, en de risicoblootstelling en de kwaliteit van de franchise te beheren.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere regelgevende verplichtingen; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens om fraude te voorkomen en te beschermen, om ons netwerk en de betalingstransacties die wij verwerken te beveiligen.
 • Het monitoren en voorkomen van fraude, onbevoegde transacties, vorderingen en andere aansprakelijkheden op ons betalingsnetwerk, en het monitoren en voorkomen van fraude op de blockchain met betrekking tot cryptocurrency.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere regelgevende verplichtingen; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens met het oog op controle en preventie van fraude.
 • Authenticatie en uw identiteit verifiëren.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere regelgevende verplichtingen; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens voor authenticatie-doeleinden en uw identiteit te verifiëren.
 • De integriteit en veiligheid van onze betalingsnetwerken handhaven.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere regelgevende verplichtingen; of
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens voor het handhaven van de integriteit en veiligheid van onze betalingsnetwerken.
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen, onder meer uit hoofde van de toepasselijke antiwitwaswetgeving.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting of andere regelgevende verplichtingen; of
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Intern onderzoek en ontwikkeling verrichten met het oog op de evaluatie en verbetering van onze activiteiten en producten op het gebied van fraudeopsporing, preventie, toezicht en cyberweerbaarheidsoperaties en -producten.
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren van intern onderzoek en ontwikkeling met het oog op de preventie van en bescherming tegen fraude, de beveiliging van ons netwerk en de betalingstransacties die wij verwerken.
 • Sommige van uw Persoonsgegevens samenvoegen om op regels gebaseerde of kunstmatige intelligentiemodellen te creëren om vroegere en mogelijke toekomstige fraude- of witwaspatronen te identificeren om geavanceerde fraudepreventie-, AML- en beveiligingsfuncties aan te bieden aan financiële instellingen, handelaren, klanten en partners. Wij gebruiken machine-leren (machine learning) om frauduleuze of illegale transacties te analyseren en te identificeren. Het gebruik van deze modellen kan ertoe leiden dat uw financiële instelling, handelaar of dienstverlener beslissingen neemt om uw identiteit al dan niet te verifiëren of uw betaling te autoriseren.
 • Wij, of een derde partij, hebben een legitiem belang bij het gebruik van uw Persoonsgegevens om Persoonsgegevens samen te voegen en modellen te creëren om onze klanten te identificeren, hen en het en het betalingsecosysteem te beschermen tegen fraude en fraude te voorkomen.

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Wij kunnen uw gegevens delen met derden, waaronder financiële instellingen, identiteitsverificatiedienstverleners, fraudegegevensdienstverleners, overheidsinstanties, nutsbedrijven, openbare registers, kredietbureaus, eigendomsbestanden, aanbieders van telecommunicatiediensten, wachtlijsten, geovisualiseringsdienstverleners. Wij zorgen ervoor dat uw Persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden, met inachtneming van strikte verplichtingen inzake gegevensbescherming en -beveiliging via de contracten die we afsluiten met dergelijke derden.

UW RECHTEN, HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN EN AANVULLENDE INFORMATIE OVER ONZE PRAKTIJKEN

U hebt bepaalde rechten en keuzes met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u verwerken. Voor meer informatie over uw rechten, om contact met ons op te nemen of om meer te weten te komen over hoe wij uw Persoonsgegevens delen, overdragen, bewaren of beschermen, kunt u onze Wereldwijde Privacyverklaring lezen. U, of een partij die gemachtigd is om namens u op te treden, kunt uw rechten die in de Wereldwijde Privacyverklaring worden beschreven, uitoefenen door een e-mail te sturen naar: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Deze Fraude- en Beveiligingsverklaring geeft nadere informatie over bepaalde aspecten van de verwerking van Persoonsgegevens die onder onze Wereldwijde Privacyverklaring vallen. Sommige van de hierboven genoemde oplossingen voor beveiliging, fraudepreventie en toezicht kunnen hun eigen specifieke privacyverklaringen hebben. Raadpleeg deze voor meer informatie. Voor vragen over uw Mastercard-kaart en uw aankopen kunt u contact opnemen met uw financiële instelling of handelaar. Meer informatie over hoe u contact met hen kunt opnemen, vindt u op hun websites.