Skip to Content

Ingangsdatum: 6/6/2023

Mastercard International Incorporated en de dochterondernemingen ervan (gezamenlijk “Mastercard”) respecteren uw privacy.

In deze Wereldwijde privacyverklaring wordt beschreven welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie wij deze gegevens eventueel delen en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen. Deze verklaring zet ook uiteen welke rechten en keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Houd er rekening mee dat wij ook optreden namens en in opdracht van financiële instellingen, handelaren en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken, waaronder voor de verwerking van betalingstransacties. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens in deze contexten verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring.

Vanwege de plaatselijke praktijken en wettelijke vereisten kunnen onze privacypraktijken van land tot land verschillen. Het kan zijn dat er op onze producten en diensten specifieke privacyverklaringen van toepassing zijn. Voor meer informatie over onze privacy- en gegevenspraktijken van een product of dienst kunt u de webpagina of het digitaal systeem van dat specifieke product of die specifieke service raadplegen.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

De term “persoonsgegevens” heeft betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. We kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

 • Transactiegegevens, zoals een persoonlijk rekeningnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie, en andere informatie die door financiële instellingen of handelaren wordt verstrekt wanneer we namens hen handelen.
 • Informatie over producten en diensten, zoals registratie- en betalingsinformatie, en programmaspecifieke informatie, wanneer u producten of diensten rechtstreeks bij ons aanvraagt of deelneemt aan marketingprogramma’s.
 • Gebruik van websites, apparaten en mobiele applicaties, en soortgelijke informatie die verzameld wordt via geautomatiseerde middelen, zoals cookies en soortgelijke technologieën.
 • Sollicitaties en gerelateerde informatie wanneer u solliciteert naar een baan bij ons.
 • Zakelijke contactgegevens wanneer u voor een van onze zakenpartners werkt.
 • Gegevens voor identiteitsverificatie, zoals naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer en IP-adres.

Voor het doel van deze Wereldwijde privacyverklaring heeft “persoonsgegevens”, tenzij anders aangegeven, betrekking op alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij kunnen in onderstaande situaties verschillende soorten persoonsgegevens die met u te maken hebben verzamelen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van financiële instellingen, handelaren en andere partners in verband met de producten en diensten van Mastercard

Als verwerker van betalingstransacties en aanbieder van gerelateerde diensten ontvangen wij een beperkte hoeveelheid gegevens in verband met uw betalingstransacties, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie. Graag wijzen wij u erop dat wij voor het verwerken van betalingstransacties over het algemeen de naam of andere contactgegevens van de kaarthouder niet nodig hebben noch verzamelen.

Daarnaast kan het in het geval van bepaalde producten en/of diensten zo zijn dat uw financiële instelling, de handelaar waar u een transactie doet of andere partners meer informatie over u verzamelen en aan ons verstrekken, of dat wij zelf rechtstreeks informatie bij u verzamelen om u namens hen te voorzien van het product of de dienst, hen te ondersteunen of namens hen verwerkingsactiviteiten uit te voeren.

In de bovenstaande situaties kunnen wij namens en in opdracht van een financiële instelling, handelaar of partner handelen, die in dat geval optreden als de verwerkingsverantwoordelijke. Tenzij bij wet anders is toegestaan, verwerken wij uw persoonsgegevens om betalingstransacties te verwerken of voor de doeleinden die zijn overeengekomen tussen Mastercard en de financiële instellingen, handelaren en andere partners. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer wij u rechtstreeks producten en diensten van Mastercard leveren

Mastercard kan u rechtstreeks producten en diensten aanbieden, zoals marketingprogramma’s, beloningsprogramma’s, eWallets, Open Banking-oplossingen, prepaiddiensten, locatiewaarschuwingen en tools voor biometrische authenticatie. Om van deze producten en diensten gebruik te kunnen maken kunt u ons rechtstreeks van gegevens voorzien, onder meer via: (i) onze websites en digitale middelen; (ii) als antwoord op marketing- of andere berichten; (iii) door u aan te melden voor een Mastercardproduct of -dienst; of (iv) door uw deelname aan een aanbieding, programma of actie. Wij kunnen verder ook persoonsgegevens over u verkrijgen door uw gebruik van onze producten of diensten, via bedrijven die onze producten of diensten gebruiken, uit publiekelijk toegankelijke bronnen of van derden. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook aan ons worden doorgegeven door uw financiële instelling, handelaar of andere zakenpartners.

Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen in verband met programma’s die wij rechtstreeks aan klanten aanbieden. Ieder programma is verschillend en u moet dus altijd de betreffende specifieke privacyverklaring van het programma raadplegen voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens gebruikt worden binnen dat specifieke programma.

 • Registratie- en betalingsgegevens: Wij kunnen identifcatiegegevens en uw contactgegevens verzamelen (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- of verzendgegevens), authenticatie-informatie (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord), leeftijd, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat, militaire en veteranenstatus, taalvoorkeuren, betalingsgegevens, persoonlijk rekeningnummer, commerciële informatie zoals de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transacties, en de vervaldatum en verificatiecode van de kaart.
 • Gegevens die wij verwerken om het programma aan u te leveren: Afhankelijk van het programma kunnen wij verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen. Bijvoorbeeld: programma’s die ontworpen zijn om u van locatie-specifieke diensten te voorzien zullen over het algemeen uw adres of geolocatiegegevens verzamelen. Voor programma’s binnen onze Open Banking-oplossingen kan het nodig zijn om informatie over uw financiële rekening te verzamelen. Evenzo kunnen programma’s waarmee u zich bijvoorbeeld via gezichts- of vingerafdrukherkenning kunt authenticeren, de verwerking van uw foto en/of biometrische informatie vereisen. Al deze programma’s zijn vrijblijvend en wij verzamelen uw persoonsgegevens alleen als u zich voor dergelijke programma’s hebt aangemeld.
 • Andere gegevens die u verkiest te verstrekken: U kunt ervoor kiezen om andere gegevens aan ons te verstrekken, zoals verschillende soorten content (zoals foto’s, artikelen, commentaar), contactgegevens van vrienden of andere mensen waarvan u wilt dat wij contact met hen opnemen, content die u beschikbaar stelt via sociale media-accounts of lidmaatschappen bij derden, of andere informatie die u met ons wilt delen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken voor fraudepreventie en -controle, risicobeheer, geschillenbeslechting en andere gerelateerde doeleinden. Deze informatie kan bestaan uit identificatiegegevens, commerciële informatie en informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals het persoonlijke rekeningnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transacties, het IP-adres, de fraudescore, locatiegegevens, gegevens over de handelaar, gekochte artikelen en informatie over het geschil. Wanneer wij cryptocurrency en blockchain intelligence-oplossingen leveren, kunnen wij ook informatie verzamelen en verwerken die is verzameld van de blockchain, waaronder blockchain-adressen en andere cryptocurrency-transactiedetails. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van onze Open Banking-oplossingen, klikt u hier.

Persoonsgegevens die wij verzamelen door uw interactie met advertenties, websites, applicaties en andere digitale middelen van Mastercard

Mastercard en de dienstverleners en partners ervan kunnen tijdens uw gebruik van onze advertenties, mobiele applicaties, websites en andere digitale middelen bepaalde gegevens over u verzamelen door middel van geautomatiseerde middelen zoals informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, cookies en webbeacons. Hierbij kunnen wij de volgende informatie over u verzamelen: IP-adres, type browser, besturingssysteem, het unieke identificatienummer van uw mobiele apparaat, geografisch gebied, eventueel de website die naar onze website linkte, evenals informatie over uw handelen op of omgang met onze digitale middelen. Een “cookie” is een klein bestand dat door een webserver op uw computer wordt gezet. Een “webbeacon”, ook wel een internettag, pixeltag of clear-GIF genoemd, is een technologie waardoor wij kunnen zien welke content wordt bekeken.

Wij gebruiken deze informatie om onze online producten en diensten te verbeteren door te analyseren hoeveel gebruikers onze online producten en diensten gebruiken, welke content, producten en functies van onze online producten en diensten onze bezoekers het meest gebruiken, wat voor advertenties onze klanten het liefst zien en hoe onze online producten en diensten technisch functioneren. Zo kunnen wij op onze websites en mobiele applicaties gebruik maken van webanalysediensten van derden, zoals die van Adobe Omniture. De aanbieders van deze analysediensten gebruiken technologieën zoals cookies en webbeacons om te analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Mastercard en de dienstverleners en partners ervan kunnen verder ook informatie over u verzamelen in verband met onze marketingactiviteiten, waaronder aanbiedingen, lotingen, wedstrijden en acties. Voorbeelden van gegevens die in dit verband verzameld kunnen worden zijn onder andere identificatiemiddelen en contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer), elektronische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, veiligheidsvraag, IP-adres) en gegevens die verzameld worden in de context van online marketingprogramma’s, met inbegrip van commerciële informatie, informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, geolocatiegegevens en conclusies die uit persoonsgegevens worden getrokken (zoals persoonlijke kenmerken, gewoontes, consumptiegewoontes, interesses, locatiegegevens en opnames van stem en beeld).

Mastercard en de dienstverleners en partners ervan kunnen verder ook informatie over u verzamelen om u content en advertenties te tonen die overeenkomen met uw interesses op basis van conclusies die uit de persoonsgegevens worden getrokken. De informatie die wij in dit verband verzamelen betreft onder meer informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals informatie over de afzonderlijke pagina’s of advertenties die u bekijkt op onze websites en applicaties en uw handelingen op onze websites en applicaties.

Wij, onze dienstverleners en partners kunnen bepaalde informatie over u verzamelen via geautomatiseerde middelen, zoals sociale media-tools, widgets of plug-ins om u te verbinden met uw sociale media-accounts. Deze functies kunnen u in staat stellen u aan te melden via uw sociale media-account, een link te delen of rechtstreeks op uw sociale media-account te posten. Wanneer u een website bezoekt die dergelijke tools of plug-ins bevat, kunnen het sociale media-platform of andere dienstverleners op de hoogte gebracht worden van uw bezoek. Uw interacties met deze tools worden beheerst door de privacyverklaringen van de overeenkomstige sociale media-platformen. Aangezien wij geen controle hebben over de praktijken van deze derden op het gebied van gegevensverwerking, raden wij u aan om hun privacybeleid, gebruiksvoorwaarden en licentieovereenkomsten (indien van toepassing) door te nemen. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 (“Functies en links naar andere websites”) van deze Wereldwijde privacyverklaring.

Daarnaast bevatten bepaalde van onze online producten en diensten geavanceerde technologie die gedragsgegevens gebruikt voor het voorkomen van fraude. Dit betreft onder meer toetsaanslag (“keystroke timing”), versnellingsmeters voor apparaten, scrolpositie en muislocatie.

Wij zullen u, indien de wet dit vereist, vooraf om toestemming vragen voor het gebruik van de hierboven beschreven geautomatiseerde middelen, en voor het versturen van marketingberichten en content en advertenties in overeenstemming met uw interesses.

Zie de paragraaf “Uw rechten en keuzes” van deze Wereldwijde privacyverklaring voor meer informatie over uw keuzes.

Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe bedrijven moeten omgaan met Do-Not-Track-opties (DNT) zoals die in internetbrowsers geactiveerd kunnen worden, heeft Mastercard besloten DNT-signalen voorlopig te negeren. Voor meer informatie over browser tracking-signalen en DNT, ga naar http://www.allaboutdnt.com.

Persoonsgegevens die wij verzamelen als u bij ons solliciteert

Als u solliciteert naar een functie bij Mastercard, kunnen we bepaalde identificatiegegevens en professionele of aan werk gerelateerde informatie verzamelen uit uw sollicitaties op onze carrièrewebsite. Voor meer informatie over het soort informatie dat Mastercard verzamelt in verband met sollicitaties, kunt u de Privacyverklaring voor sollicitanten van Mastercard raadplegen. Persoonsgegevens die wij verzamelen in de context van onze zakelijke relatie met een financiële instelling, handelaar of andere entiteit waar Mastercard mee samenwerkt

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen van personen die werken voor onze zakenpartners (waaronder financiële instellingen, handelaren, klanten, leveranciers, verkopers en andere partners), waaronder identificatiegegevens, naam, functie, afdeling, naam organisatie, bedrijfs-e-mail, bedrijfsadres, bedrijfstelefoon, vragen, antwoorden op veiligheidsvragen, wachtwoorden en andere inloggegevens. Wij kunnen deze informatie gebruiken om rechtstreeks producten en diensten te leveren aan financiële instellingen, zakelijke klanten, handelaren, klanten en partners om op die manier onze zakenrelaties en financiële rapportage te beheren, voor franchise-ontwikkeling en -integriteit, om ons te beschermen tegen financiële misdaden, om onze dienstverlening te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, net als voor boekhoud-, controle- en factureringsdoeleinden.

Indien u zich op het Chinese vasteland bevindt en gebruik maakt van onze producten en diensten, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen zoals hierboven geïllustreerd, met inbegrip van de volgende gegevens die als gevoelige persoonsgegevens kunnen worden beschouwd zoals bepaald door de toepasselijke wetgeving: persoonlijk rekeningnummer, vervaldatum van de kaart, verificatiecode van de kaart, antwoorden op beveiligingsvragen, beveiligingswachtwoorden en andere inloggegevens, adres- of locatiegegevens (in de mate dat deze uw persoonlijke sporen kunnen onthullen), stem- en beeldopnamen, elektronische identificatiegegevens, enz. Het kan voor ons noodzakelijk zijn om uw gevoelige persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken om respectieve producten en diensten aan u en/of aan financiële instellingen, zakelijke klanten, handelaren, klanten en partners te leveren. Dergelijke verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens zal worden beschermd met adequate beveiligingsmaatregelen en zal worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk impact heeft op uw persoonlijke rechten en belangen. Door gebruik te maken van onze relevante producten of diensten of door deel te nemen aan een relevant programma, wordt u geacht ingestemd te hebben met onze inzameling en verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring (en, indien van toepassing, de betreffende programmaspecifieke privacyverklaring).

Samenvatting bekijken

2. Ons gebruik van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • uw betalingstransacties te verwerken;
 • fraude en andere wettelijke of informatiebeveiligingsrisico’s te voorkomen. Voor meer informatie kunt u onze Verklaring over fraude en beveiliging en onze Verklaring over MATCH raadplegen;
 • u onze Open Banking-oplossingen aan te bieden;
 • u de producten en diensten van Mastercard, financiële instellingen, handelaren en partners aan te bieden en hierover te communiceren;
 • loyaliteitsprogramma’s aan te bieden en te ondersteunen. Raadpleeg voor meer informatie onze loyaliteitsverklaring;
 • onze diensten en aanbevelingen toe te spitsen op uw persoonlijke voorkeuren;
 • onze zakelijke activiteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren, onder meer door anonimisering en analyse;
 • uw sollicitatie te verwerken. Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring voor sollicitanten van Mastercard;
 • andere doeleinden te vervullen, waarvoor wij een specifieke verklaring afgeven op het moment van verzamelen, en zoals anderszins wettelijk is toegestaan of vereist;
 • geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens te genereren om inzichten te ontwikkelen om de klanten en partners van Mastercard te adviseren over bestedingspatronen, fraude en andere trends;
 • meer over u te weten te komen, waaronder uw voorkeuren of andere kenmerken. Wij behandelen deze gevolgtrekkingen als persoonsgegevens wanneer de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken met uw toestemming; indien nodig om u producten en diensten te leveren; om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of wanneer een gerechtvaardigd en prevalerend belang dit vereist.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Afhankelijk van het land waarin u gevestigd bent, zullen we uw persoonsgegevens alleen verwerken als we hiervoor een rechtsgrond hebben, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Houd er echter rekening mee dat, ook al wordt toestemming in de onderstaande tabel niet genoemd als rechtsgrond voor elke verwerkingsactiviteit, in sommige landen toestemming de enige of meest gepaste rechtsgrond is voor de verwerking van persoonsgegevens, en in die landen vertrouwen wij op toestemming.

  Verwerkingsactiviteit

Rechtsgrond voor verwerking (indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving)

 • Het verwerken van uw betalingstransacties (inclusief verificatie, clearing, chargebacks en andere gerelateerde activiteiten voor het oplossen van geschillen).

In de meeste gevallen verwerken we uw betalingstransacties als een verwerker namens uw financiële instellingen, handelaren en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken. Wanneer wij als verwerker optreden, zijn de verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het verzorgen van een rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens in deze contexten verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring.

In bepaalde beperkte gevallen (bijv. chargebacks) is het mogelijk dat wij uw betalingstransacties verwerken als een verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde van het volgende:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.
 • Ter bescherming tegen en het voorkomen van fraude en cyberbedreigingen, onbevoegde transacties, vorderingen en andere aansprakelijkheden, en het beheren van risicoblootstelling en franchisekwaliteit met betrekking tot de integriteit en beveiliging van ons betalingsnetwerk.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor de preventie van fraude en cyberbedreiging, kunnen we optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker. Wanneer we als verwerkingsverantwoordelijke optreden, vertrouwen we op één van de volgende rechtsgronden:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens, ter bescherming tegen fraude, ter beveiliging van ons netwerk en de betalingstransacties die we verwerken (met inbegrip van blockchain in verband met cryptocurrency).

Voor meer informatie over onze fraudepreventie en de controle van activiteiten, kunt u onze Verklaring over fraude en beveiliging raadplegen.

Voor meer informatie over het Mastercard Alert To Control High-risk Merchants (MATCH)-programma, kunt u onze Verklaring over MATCH raadplegen.

 • Het aanbieden van onze Open Banking-oplossingen, met inbegrip van onze connectiviteits- en geschillenbeslechtingsdiensten.

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor dat doeleinde (bijv. het opsporen van frauderisico’s of geschillen beslechten).

In sommige gevallen bieden we onze Open Banking-oplossingen aan als een verwerker namens uw dienstverlener, handelaren en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken. Wanneer wij als verwerker optreden, zijn de verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het verzorgen van een rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens in deze contexten verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring.

Voor meer informatie over onze Open Banking-activiteiten, kunt u onze Privacyverklaring voor Open Banking raadplegen.

 • Het aanmaken en beheren van alle accounts die u bij ons heeft, het verifiëren van uw identiteit, het verlenen van onze diensten en het reageren op uw vragen.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het aanmaken en beheren van accounts, het verifiëren van uw identiteit en het reageren op uw vragen.
 • Het aanbieden van, beheren van en communiceren over producten, diensten, aanbiedingen en programma’s van Mastercard, financiële instellingen, handelaren en partners (waaronder wedstrijden, lotingen en andere marketingactiviteiten) van Mastercard, financiële instellingen, handelaren en partners. .
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten aan u. Raadpleeg voor meer informatie over onze loyaliteitsprogramma’s onze Verklaring over loyaliteitsprogramma’s.
 • Het beheren van de relaties met onze klanten, leveranciers en verkopers, waaronder het creëren en publiceren van bedrijvengidsen (die professionele contactgegevens kunnen bevatten).
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om de relaties met onze klanten, leveranciers en verkopers te beheren.
 • Het uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze zakelijke activiteiten (waaronder nieuwe producten en diensten ontwikkelen); het bepalen en verbeteren van de doeltreffendheid van onze advertenties; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en andere digitale middelen om hun functionaliteit te ondersteunen; en het analyseren en vergelijken van de benadering van de uitgaven van onze klanten die zich hebben ingeschreven voor ons marketingprogramma (zoals Priceless Specials), om de effectiviteit van het programma te begrijpen en te verbeteren.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te evalueren en te verbeteren.
 • Het uitvoeren van activiteiten met betrekking tot due diligence-beoordelingen, boekhouding, audit, facturering, reconciliatie en incasso.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om activiteiten met betrekking tot due diligence, facturering, reconciliatie en incasso uit te voeren.
 • Het toespitsen van onze diensten en aanbevelingen op uw persoonlijke voorkeuren. Wij kunnen bijvoorbeeld uw persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres en uw interactie met onze website, gebruiken om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren om te bepalen u gepersonaliseerde content en meest relevante aanbiedingen, aanbevelingen en e-mails te sturen over een specifiek product van Mastercard, financiële instellingen, handelaren en partners.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om u gepersonaliseerde diensten en aanbevelingen aan te bieden.
 • Het anonimiseren van persoonsgegevens en het voorbereiden en opstellen van geaggregeerde gegevensrapporten met geanonimiseerde gegevens (onder meer compilaties, analyses, analytische en voorspellende modellen en regels, en andere vormen van geaggregeerde rapporten) om daarmee onze financiële instellingen, handelaren en andere klanten en partners te kunnen adviseren over eerdere en toekomstige uitgave- en fraudepatronen en andere inzichten die wij uit deze gegevens kunnen afleiden. De persoonsgegevens die wij anonimiseren kunnen betalingstransacties omvatten.
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om geaggregeerde gegevensrapporten voor te bereiden en op te stellen; of
 • De verwerking vindt plaats voor statistische en/of onderzoeksdoeleinden (in rechtsgebieden waar deze rechtsgrond beschikbaar is) en de training van onze AI.
 • Voor zover we niet-geïdentificeerde of geanonimiseerde informatie bewaren of op een andere manier verwerken, zullen wij de informatie in niet-geïdentificeerde of geanonimiseerde vorm bewaren en gebruiken en zullen we niet proberen de informatie opnieuw te identificeren, tenzij anderszins toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • Het evalueren van uw interesse voor een dienstverband en het contact met u opnemen over een mogelijke baan bij Mastercard.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om uw interesse voor een dienstverband te evalueren en contact met u op te nemen over een mogelijk dienstverband; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting. Raadpleeg voor meer informatie de Privacyverklaring voor sollicitanten van Mastercard.
 • Het afdwingen van onze Gebruiksvoorwaarden of indien nodig het vaststellen, uitoefenen en verdedigen onze wettelijke rechten.
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien nodig onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.
 • Het voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die voor de naleving van de vereisten inzake ken-uw-klant, bestrijding van witwaspraktijken, bestrijding van corruptie en sanctiescreening, of zoals gevraagd door een gerechtelijke procedure, wetshandhavings- of overheidsinstantie die rechtsbevoegdheid heeft of claimt over Mastercard of de dochterondernemingen ervan.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om te voldoen aan een verzoek in kader van een gerechtelijke procedure, of van een wetshandhavings- of overheidsinstantie.
 • Het voldoen aan de industrienormen en onze eigen beleidslijnen.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw persoonsgegevens om te voldoen aan de industrienormen en onze eigen beleidslijnen.
 • Voor andere doeleinden waarvoor we op het moment van het verzamelen van de gegevens een specifieke verklaring verstrekken.

Raadpleeg de specifieke privacyverklaring op het moment waarop de gegevens verzameld worden.


Indien de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist; hebben we afwegingstoetsen toegepast voor de gegevensverwerking die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde, om ervoor te zorgen dat dergelijk gerechtvaardigd belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden. Voor meer informatie over onze afwegingstoetsen, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen” hieronder.

U zult door ons niet onderworpen worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve als u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, als de verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mastercard of als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens op deze wijze te gebruiken, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude.

Als u ons informatie verstrekt over andere personen, moet u ervoor zorgen dat het delen van deze informatie met ons, en het verwerken hiervan door ons, zoals van tijd tot tijd aan u beschreven, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. U bent bijvoorbeeld verplicht om die persoon op de hoogte te stellen dat zijn/haar persoonsgegevens verwerkt zullen worden en u dient hiervoor zijn/haar toestemming te verkrijgen zoals vereist kan zijn op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien de persoonsgegevens die wij van u verzamelen nodig zijn om aan onze wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen of om een overeenkomst met u te sluiten, is het mogelijk dat wij, als u uw persoonsgegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt verzocht, onze producten of diensten niet aan u kunnen (blijven) leveren en dat u onze producten die u nodig hebt niet kunt kopen of onze diensten niet volledig kunt gebruiken.

Samenvatting bekijken

3. Het delen van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkantoor van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de bedrijfsgroep van Mastercard.
 • Dienstverleners die namens ons optreden.
 • Andere deelnemers in de betalingswereld, waaronder financiële instellingen en handelaren.
 • Andere deelnemers in het Open Banking-ecosysteem, waaronder financiële instellingen, handelaren en derden.
 • Derden voor fraudecontrole en preventiedoeleinden, of andere doeleinden die wettelijk vereist zijn.
 • Derden van wie u een functie of tool gebruikt in verband met onze producten en diensten of met uw toestemming.
 • Andere entiteiten zoals vereist op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving of als delen van onze bedrijven of activa verkocht of overgedragen worden.

Raadpleeg de paragraaf “Gegevensoverdracht” hieronder om te begrijpen hoe wij voldoen aan de toepasselijke regels voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen:

 • Met financiële instellingen en andere entiteiten die betaalkaarten uitgeven of handelaren, om betalingstransacties te verwerken en andere activiteiten, zoals door u verzocht, uit te voeren.
 • Met entiteiten die met Mastercard samenwerken of Mastercard bijstaan bij het verstrekken van de producten en diensten, het controleren en voorkomen van fraude en identificatiediensten van derden, om op die manier de beveiliging van transacties en ons betalingenverwerkingssysteem te garanderen.
 • Met andere deelnemers aan het Open Banking-ecosysteem, waaronder financiële instellingen, handelaren en andere entiteiten van uw keuze (bijv. uw beleggingsadviseurs).
 • Als wij optreden als dienstverlener voor derden en hen de persoonsgegevens die we namens hen verwerken verstrekken.
 • Met onze dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren voor de doeleinden die worden beschreven in deze Wereldwijde privacyverklaring (of in de privacyverklaring voor een specifiek programma). Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies, en voor zover nodig, voor het verlenen van diensten namens ons of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze de beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, die ze namens ons verwerken, garanderen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en de werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht op te leggen.
 • Met derden waarvan een functie (e.g., cookies van derden, widgets, plug-ins) in onze producten en diensten geïntegreerd is. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 (Functies en links naar andere websites) van deze Wereldwijde privacyverklaring.
 • Met sociale medianetwerken, wanneer u rechtstreeks met die platformen verbinding maakt. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 (Functies en links naar andere websites) van deze Wereldwijde privacyverklaring.
 • Met derden als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 • Zoals verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving of in het kader van een gerechtelijke procedure, of om te reageren op verzoeken van wetshandhavings- of overheidsinstanties. Wanneer wij dergelijke verzoeken ontvangen, zullen wij, indien van toepassing, het proces volgen dat uiteengezet is in onze Bindende bedrijfsvoorschriften (zie paragraaf 5 hieronder).
 • Als wij van mening zijn dat het verstrekken van de persoonsgegevens nodig is om de vitale belangen van personen te beschermen, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, Mastercard te beschermen tegen financiële schade of in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of vastgestelde frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Als wij (een deel van) ons bedrijf of onze activiteiten verkopen of overdragen. In het geval van een dergelijke verkoop of overdracht zullen wij redelijke stappen nemen om de verkrijger aan te moedigen uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze Wereldwijze privacyverklaring. Na een dergelijke verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de verkrijger van uw persoonsgegevens en navragen hoe uw gegevens verwerkt/gebruikt zullen worden.

Voorafgaand aan de overdracht of het delen van persoonsgegevens (met inbegrip van toegang tot persoonsgegevens), vereisen we passende privacy- en informatiebeveiliging via overeenkomsten met derden. Wij hanteren een uitgebreid risicobeheerprogramma voor derden en voeren als onderdeel daarvan passende due diligence uit

Indien u zich op het vasteland van China bevindt, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in de paragraaf “Contact met ons opnemen” hieronder om informatie op te vragen over de derde ontvangers die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken en met wie wij uw persoonsgegevens delen. Dergelijk delen zal altijd gebeuren voor zover nodig en zal de doeleinden en middelen van verwerking waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd of die gebaseerd zijn op een rechtsgrond waarvoor u geen toestemming hebt gegeven, niet overschrijden of wijzigen. Door onze relevante producten of diensten te gebruiken of deel te nemen aan het specifieke programma, wordt u geacht ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens delen met ontvangers van wie de categorieën hierboven zijn beschreven in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring (en, indien van toepassing, de betreffende programmaspecifieke privacyverklaring)

Samenvatting bekijken

4. Uw rechten en keuzes

Afhankelijk van waar u gevestigd bent kunt u het recht of de keuze hebben om:

 • niet onderworpen te worden aan bepaalde vormen van verzameling of gebruik van uw persoonsgegevens (“afmelden”), waaronder het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het anonimiseren van uw persoonsgegevens voor gegevensanalyses;
 • toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen, er een kopie van te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of te verzoeken dat uw gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd worden;
 • te vragen dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt overdragen naar een ander bedrijf;
 • uw eerder verstrekte toestemming in te trekken;
 • een klacht in te dienen, indien van toepassing, bij de toezichthoudende autoriteit of toezichthouder.

U, of een partij die gemachtigd is om namens u op te treden, kunt uw rechten uitoefenen op het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard of door een verzoek in te dienen zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.

Als u in de Verenigde Staten woont, hebt u mogelijk aanvullende rechten zoals beschreven in ons U.S. Privacy Addendum.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren en bepaalde keuzes over welke persoonsgegevens wij over u mogen verzamelen, hoe wij deze mogen gebruiken en hoe wij met u mogen communiceren.

Wij zullen u geen goederen of diensten weigeren, verschillende prijzen in rekening brengen of een ander kwaliteitsniveau van goederen of diensten aanbieden, als u ervoor kiest om deze rechten uit te oefenen, behalve wanneer de verschillende prijs of het verschillende kwaliteitsniveau van de goederen of diensten redelijkerwijs gerelateerd is aan de waarde van de gegevens die wij van u ontvangen. In sommige gevallen kunnen wij u mogelijk de goederen of diensten waar u om vraagt niet leveren, als u ervoor kiest om bepaalde rechten uit te oefenen.

U kunt ervoor kiezen:

 • om Mastercard geen persoonsgegevens te verstrekken door geen betalingstransacties uit te voeren en ons rechtstreeks geen persoonsgegevens te verstrekken. Als wij persoonsgegevens over u verzamelen geven wij altijd aan of en waarom wij deze nodig hebben en leggen we uit wat er gebeurt als u deze niet verstrekt. Als u ervoor kiest geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken kan het zijn dat u geen toegang hebt tot het volledige aanbod producten en diensten van Mastercard en kan het zijn dat wij u niet kunnen voorzien van producten en diensten van Mastercard als daar de gegevens in kwestie voor nodig zijn, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen in de context van het verstrekken van een dergelijk product of dienst;
 • om u af te melden voor de verzameling en het gebruik van bepaalde informatie die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen tijdens het gebruik van onze websites of applicaties. In bepaalde rechtsgebieden heeft u keuzes met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt deze rechten uitoefenen door op de websites van Mastercard op de banner “Cookies beheren” in de rechterhoek onderaan het scherm te klikken. Uw browser kan de optie aanbieden u te informeren over het gebruik van bepaalde soorten cookies en hoe u zich daarvoor af kunt melden. Graag wijzen wij u erop dat het zonder bepaalde cookies niet mogelijk is om van alle functies van onze websites, applicaties of online diensten gebruik te maken;
 • om u af te melden voor bepaalde vormen van gebruik van de informatie die wij op geautomatiseerde wijze van u verzamelen tijdens uw bezoek aan websites van derden en uw interactie met onze advertenties. Wij kunnen dienstverleners vragen om namens ons advertenties op websites van derden te plaatsen. Deze advertenties kunnen op u toegespitst zijn op basis van de gegevens die wij en onze partners via onze websites en applicaties hebben verzameld. Daarnaast kunnen sommige van onze dienstverleners en partners informatie verzamelen over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op websites van derden om deze advertenties aan te passen en weer te geven. Advertenties van Mastercard zijn soms voorzien van pictogrammen waarmee klanten (i) meer te weten kunnen komen over hoe hun gegevens worden gebruikt, en (ii) keuzes kunnen maken over hoe hun gegevens mogen worden gebruikt. Klik, indien van toepassing, op op het pictogram in de advertentie voor meer informatie over hoe u zich kunt afmelden voor het gebruik van uw internetgedrag voor advertentiedoeleinden of hoe u dit gebruik kunt beperken. U kunt uw keuze met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën ook uitoefenen door te klikken op de banner “Cookies beheren” die rechtsonder op onze websites staat;
 • om ons te laten weten dat u geen marketing-e-mails meer van ons wilt ontvangen door te klikken op “uitschrijven” in een e-mail die u van ons hebt ontvangen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U kunt zich ook afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails van Mastercard door hier te klikken.
 • om u af te melden voor het anonimiseren van uw persoonsgegevens voor gegevensanalyses. Daarvoor kunt u hier klikken.

Afhankelijk van het land waarin u gevestigd bent, hebt u mogelijk het recht om:

 • toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze bij te werken en onjuistheden te corrigeren, de verwerking ervan te beperken of te verbieden, deze gegevens te laten anonimiseren, vernietigen of wissen, indien van toepassing, of om uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen om uw persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen aan een ander bedrijf. Daarnaast kunt u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit of toezichthouder, met inbegrip van het land waar u gevestigd bent, waar u uw werkplek heeft of waar een incident heeft plaatsgevonden;
 • eerder verstrekte toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Wij zullen uw voorkeuren vanaf dat moment toepassen en het zal geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking van uw toestemming.

Als u in de Verenigde Staten woont, hebt u mogelijk aanvullende rechten zoals beschreven in ons U.S. Privacy Addendum.

Voor informatie over het aantal privacyverzoeken dat Mastercard heeft verwerkt op grond van privacywetten wereldwijd, verwijzen wij u naar de paragraaf “Mijn gegevensrapport” van het portaal “Mijn gegevenscentrum”.

U kunt zich afmelden voor bepaalde vormen van verwerken van uw persoonsgegevens, bijv. via onze webpagina voor afmelding.

Wij wijzen u erop dat deze lijst mogelijk niet volledig is, wat betekent dat u in overeenstemming met uw plaatselijke wetgeving aanvullende rechten kunt hebben. Bovendien kunnen bovengenoemde rechten in sommige omstandigheden worden beperkt door vereisten van de plaatselijke wetgeving.

Als u uw voorkeuren wenst bij te werken, ons wilt vragen uw gegevens van een mailinglijst te verwijderen of een verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen".

Wij hebben het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard ontwikkeld om het gemakkelijker te maken uw rechten uit te oefenen. U, of een partij die gemachtigd is om namens u op te treden, kunt uw rechten uitoefenen op het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard of door een verzoek in te dienen zoals hieronder beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen".

Wij horen het graag als wij niet voldoen aan uw verwachtingen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens of als u een klacht over onze privacypraktijken wilt indienen, omdat wij graag de kans zouden krijgen het probleem recht te zetten. Om ons te helpen op uw verzoek te reageren, vragen wij u de kwestie zo goed mogelijk te beschrijven. Wij streven ernaar binnen een redelijke tijd, en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, klachten te bekijken en hierop te reageren.

Voor meer informatie over de certificering van APEC en de toegang tot Geschillenbeslechting, kunt u klikken op het zegel TRUSTe.

Samenvatting bekijken

5. Gegevensoverdrachten

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens overdragen naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte, maar wij zullen uw persoonsgegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring of zoals anders aan u bekendgemaakt.

Wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten bij het overdragen van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u zich bevindt. Als u in de EER gevestigd bent zullen wij uw persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met de adequaatheidsbesluiten (raadpleeg hier de lijst van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen), Bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen en andere mechanismen voor gegevensoverdracht.

De privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde privacyverklaring, voldoen aan het Cross Border Privacy Rules System (CBPR) van APEC. Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader kunt u hier vinden.

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen naar partijen in andere landen dan het land waar u gevestigd bent, waaronder naar de Verenigde Staten waar ons hoofdkantoor staat. Het kan zijn dat de privacywetgeving in deze landen minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte. Als wij uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen zullen we die gegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring, zoals aan u medegedeeld op het moment van de gegevensverzameling of zoals beschreven in de privacyverklaring van een specifiek programma.

Wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten bij het overdragen van persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u zich bevindt. In het bijzonder hebben wij Bindende bedrijfsvoorschriften (“BCR's”) opgesteld. Deze BCR’s zijn door de Europese toezichthoudende autoriteiten erkend als voldoende bescherming voor de persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Klik hier om de BCR’s voor de EER te raadplegen. Wij vertrouwen eveneens op Britse BCR’s voor de overdracht van persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk. Een exemplaar van onze Britse BCR’s is hier beschikbaar.

Wij kunnen persoonsgegevens ook overdragen naar landen waarvoor adequaatheidsbesluiten werden afgegeven (raadpleeg hier de lijst van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen), gebruikmaken van contractuele bescherming voor de overdracht van persoonsgegevens aan derden, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen of het equivalent daarvan op grond van andere wetgevingen, of door, indien van toepassing, te vertrouwen op andere mechanismen voor gegevensoverdracht. Om een exemplaar te verkrijgen van de waarborgen die we gebruiken voor gegevensoverdrachten naar landen buiten uw rechtsgebied, kunt u, afhankelijk van uw land, contact met ons opnemen zoals beschreven in de paragraaf “Contact met ons opnemen”.

Daarnaast voldoen de privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde privacyverklaring, aan het Cross Border Privacy Rules System (CBPR) van APEC. Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader kunt u hier vinden.

Indien u zich op het vasteland van China bevindt, begrijpt u dat wij de persoonsgegevens die wij over u verzamelen kunnen overdragen aan ontvangers in andere landen of regio’s dan het vasteland van China, waaronder Mastercard International Incorporated in de Verenigde Staten, Mastercard Asia/Pacific Pte. Limited in Singapore en aan andere dochterondernemingen zoals hier vermeld. Wanneer wij overgaan tot de internationale overdracht van persoonsgegevens, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Door onze relevante producten of diensten te gebruiken of deel te nemen aan het specifieke programma, wordt u geacht ermee in te stemmen dat wij uw persoonsgegevens grensoverschrijdend delen met ontvangers in andere landen of regio’s dan het Chinese vasteland, in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring (en de betreffende programmaspecifieke privacyverklaring, indien van toepassing).

Samenvatting bekijken

6. Onze bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor Mastercard. Wij streven ernaar de informatie die wij verzamelen goed te beschermen. Wij nemen redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die wij over u verzamelen, tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, verstrekking of gebruik. Op een aantal van onze websites, waaruit persoonsgegevens worden verstuurd, passen wij SSL-versleuteling toe.

Wij nemen verder ook maatregelen zodat uw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zullen worden zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij wij wettelijk gehouden zijn deze gegevens langer te bewaren. Bij het vaststellen van de bewaarperiode bekijken wij een aantal verschillende criteria, zoals het type producten en diensten waar u om vraagt of die wij aan u leveren, de aard en de duur van onze relatie met u, uw eventuele herinschrijving voor onze producten en diensten, de gevolgen die de diensten die wij verlenen zullen ondervinden als wij (een deel van) uw gegevens zouden verwijderen, wettelijke bewaarperiodes en de verjaringstermijn.

Samenvatting bekijken

7. Functies en links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van derden, sociale media-tools, widgets of plug-ins, die het mogelijk maken om webinhoud, waaronder het IP-adres te delen met derden en sociale media-aanbieders. Deze sociale media-aanbieders kunnen van uw bezoek op de hoogte worden gebracht, zelfs als u niet bent ingelogd op uw sociale media-account of als u geen account bij hen hebt. Voor zover gelinkte websites of functies die u bezoekt of gebruikt geen eigendom zijn van of worden beheerd door Mastercard, raden wij u aan de eigen privacyverklaringen of -beleidslijnen ervan te lezen.

Onze websites kunnen voor uw gemak en informatie links naar andere websites bevatten. Onze website kan daarnaast bepaalde functies bevatten die wij aanbieden in samenwerking met andere entiteiten. Deze entiteiten kunnen van uw bezoek op de hoogte worden gebracht, ongeacht of u deze functies gebruikt. Deze websites en functies, die in sommige gevallen gebruik maken van tools voor sociale netwerken en geolocatie, functioneren onafhankelijk van Mastercard. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven. Voor zover gelinkte websites of functies die u bezoekt of gebruikt geen eigendom zijn van of worden beheerd door Mastercard, raden wij u aan de privacypraktijken van de website te lezen.

Mastercard biedt u de mogelijkheid om dingen te delen, te linken of te vermelden over de producten en diensten van Mastercard op sociale media. U kunt bijvoorbeeld via uw Facebook-account een aanbieding van Mastercard “liken”, of erover “tweeten” op Twitter. Wanneer u een website met een sociale media-knop bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met die sociale media-aanbieder en worden gegevens over uw bezoek, waaronder uw IP-adres, overgedragen naar de sociale media-aanbieder. Als u een account heeft bij de sociale media-aanbieder, kan deze aanbieder uw bezoek koppelen aan uw account, ook als u niet op dit account bent ingelogd.

U kunt er daarnaast voor kiezen bepaalde functies op onze websites te gebruiken die toegankelijk zijn via, of waarvoor wij samenwerken met, andere entiteiten die op geen enkele andere manier aan Mastercard verbonden zijn. Deze functies, die in sommige gevallen gebruik maken van tools voor geolocatie, worden aangeboden door derden. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven. Aanbieders van sociale media, zoals Facebook, Twitter en andere derden, werken volledig onafhankelijk van Mastercard en hun beleid komt niet noodzakelijk overeen met het privacybeleid van Mastercard. Als u besluit van hun diensten gebruik te maken, raden wij u aan hun privacyverklaringen te lezen en de instellingen van uw sociale media-account te raadplegen als u bepaalde functies wenst uit te schakelen.

Samenvatting bekijken

8. Privacy van kinderen

De producten en diensten van Mastercard zijn niet gericht op, of bestemd voor, kinderen jonger dan 16 jaar.

De producten en diensten van Mastercard zijn niet gericht op, of bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar. Mastercard kan echter persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar verwerken met toestemming van de ouder of voogd of op basis van een andere rechtsgrond in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u ontdekt dat Mastercard in strijd met deze privacyverklaring persoonsgegevens van kinderen verwerkt, kunt u ons waarschuwen op privacyanddataprotection@mastercard.com.

Samenvatting bekijken

9. Updates van deze Wereldwijde privacyverklaring

Deze Wereldwijde privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in ons privacybeleid weer te geven.

Deze Wereldwijde privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens weer te geven. Wij zullen een duidelijk bericht op de betreffende websites plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke of wezenlijke wijzigingen in onze Wereldwijde privacyverklaring voordat deze in werking treden, en bovenaan dat bericht zullen we aangeven wanneer de Wereldwijde privacyverklaring voor het laatst werd bijgewerkt. Als wij onze Wereldwijde privacyverklaring bijwerken kan het zijn dat wij u om uw toestemming vragen.

Samenvatting bekijken

10. Contact met ons opnemen

U kunt ons Global Privacy Office e-mailen via privacyanddataprotection@mastercard.com. U kunt ook verzoeken over het uitoefenen van uw rechten indienen via het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard of door ons te e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Wereldwijde privacyverklaring en onze privacypraktijken, of als u uw privacyvoorkeuren wilt bijwerken, kunt u ons e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief sturen naar:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
Verenigde Staten van Amerika

Als u woonachtig bent in een staat in de Verenigde Staten waar de wetgeving privacyrechten erkent, kunt u uw rechten op grond van de toepasselijke privacywetgeving uitoefenen door uw verzoek in te dienen op het portaal "Mijn gegevenscentrum” van Mastercard, een e-mail te sturen naar privacyanddataprotection@mastercard.com, of ons gratis nummer te bellen: 1-833-244-4084. Voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten, raadpleeg ons US Privacy Addendum.

Als u in de EER, het VK of Zwitserland gevestigd bent, is Mastercard Europe SA de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens (of verwerkingsverantwoordelijke). In dat geval kunt u verzoeken met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten indienen via het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard of door te e-mailen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

Europe Data Protection Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België

Indien u gevestigd bent in Brazilië, dan is Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek om uw rechten uit te oefenen indienen via het portaal “Mijn gegevenscentrum” van Mastercard of door te e-mailen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

Brazil Data Protection Officer
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brazilië
CEP 04794-000

Als u gevestigd bent in Asia-Pacific (met uitzondering van het Chinese vasteland), het Midden-Oosten of Afrika, dan is Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek om uw rechten uit te oefenen indienen door een e-mail naar ons te sturen via privacyanddataprotection@mastercard.com, ons gratis nummer te bellen dat hier vermeld staat of ons een brief te sturen naar:

Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
Singapore 189352

Als u zich in Zuid-Afrika bevindt, kunt u uw klacht ook op de onderstaande manieren naar de Zuid-Afrikaanse toezichthouder voor informatie sturen:

E-mail: complaints.IR@justice.gov.za
Post: PO Box 31533, Braamfontein, Johannesburg, 2017
Website: https://www.justice.gov.za/inforeg/

Indien u zich op het Chinese vasteland bevindt, is Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek om uw rechten op uw persoonsgegevens uit te oefenen indienen door ons een e-mail te sturen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

China Data Protection Officer
Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
Shanghai IFC, 8 Century Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Als u zich in Quebec, Canada bevindt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacyanddataprotection@mastercard.com. Voor vragen over uw kaart van Mastercard en uw aankoop kunt u contact opnemen met uw financiële instelling of handelaar. Meer informatie over hoe u contact met hen kunt opnemen, vindt u op hun websites.

Samenvatting bekijken