Skip to Content

Ingangsdatum: 6/6/2019

Mastercard International Incorporated en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Mastercard”) respecteren uw privacy.

 1. Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen
 2. Hoe wij uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken
 3. Hoe wij uw persoonsgegevens delen met derden
 4. Uw rechten en opties
 5. Gegevensoverdracht
 6. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
 7. Functies en links naar andere websites
 8. Bijwerken van de Wereldwijde privacyverklaring
 9. Ons contacteren

In deze Wereldwijde privacyverklaring wordt beschreven welke soorten Persoonsgegevens wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie wij deze gegevens eventueel delen en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen. Deze verklaring zet ook uiteen welke rechten en opties u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Houd er rekening mee dat wij ook optreden namens en in opdracht van financiële instellingen, handelaren en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken, waaronder voor de verwerking van betalingstransacties. U kan hun respectievelijk privacybeleid raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens in deze context.

Vanwege de plaatselijke praktijen en wettelijke vereisten kunnen onze privacypraktijken van land tot land verschillen. Het kan zijn dat er op onze producten en diensten specifieke privacyverklaringen van toepassing zijn. Voor meer informatie over onze privacy- en datapraktijken van een product of dienst kan u terecht op de webpagina of digitaal systeem van dat specifieke product of die specifieke service

TRUSTe TRUSTe


1. Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

“Persoonsgegevens” houdt in, alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, e-mailadres, IP-adres, persoonlijk accountnummer en telefoonnummer. Wij kunnen de volgende Persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Transactie-informatie, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de verkoper, de datum en het totale bedrag van de transactie, alsook andere gegevens die verstrekt worden door financiële instellingen of verkopers wanneer wij namens hen optreden.
 • Informatie over producten en diensten, zoals registratie- en betalingsgegevens, en programma-specifieke informatie wanneer u producten of diensten rechtstreeks via ons aanvraagt of deelneemt aan marketingprogramma’s.
 • Gebruik van website, apparaat en mobiele applicatie, alsook vergelijkbare informatie die op geautomatiseerde wijze vergaard wordt, zoals door middel van cookies en vergelijkbare technologieën.
 • Sollicitatiebrieven en Cv’s en soortgelijke informatie, als u solliciteert naar een baan bij ons.
 • Contactgegevens van het bedrijf als u zaken doet met één van onze partners.

Voor deze Wereldwijde privacyverklaring houdt term “Persoonsgegevens” in, alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voorbeelden van Persoonsgegevens zijn onder andere: naam, e-mailadres, IP-adres, persoonlijk accountnummer en telefoonnummer. Wij kunnen in de onderstaande situaties verschillende soorten Persoonsgegevens die met u te maken hebben verzamelen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van financiële instellingen, verkopers en andere partners in verband met de producten en diensten van Mastercard.

Als verwerker van betalingen en aanbieder van verwante diensten ontvangen wij een beperkte hoeveelheid gegevens verbonden aan uw betalingen, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de verkoper, de datum en het totale bedrag van de transactie. Graag wijzen wij u erop dat wij voor het verwerken van betalingen over het algemeen de naam of andere contactgegevens van de kaarthouder niet nodig hebben noch verzamelen.

Daarnaast kan het in het geval van bepaalde producten en/of diensten zo zijn dat uw financiële instelling, de verkoper waar u een transactie doet of andere partners meer informatie over u verzamelen en aan ons verstrekken, of dat wij zelf rechtstreeks informatie bij u verzamelen om u namens deze instellingen, verkopers of partners te voorzien van het product of de dienst, deze instellingen, verkopers of partners te ondersteunen of namens hen verwerkingsactiviteiten uit te voeren.

In de bovenstaande situaties handelen wij namens en in opdracht van een financiële instelling, verkoper of partner, die in dat geval optreden als de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Behalve wanneer bijzonder toegestaan bij wet , zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken om betalingen te verwerken of voor de doeleinden die Mastercard en de financiële instelling, verkoper of partner in kwestie overeen zijn gekomen. Voor meer informatie over het verwerken van uw Persoonsgegevens verwijzen we u naar hun respectievelijke privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer wij u rechtstreeks producten en diensten van Mastercard leveren

Mastercard kan u voorzien van producten en diensten, zoals marketingprogramma’s, beloningsprogramma’s, eWallets, prepaid-diensten, locatiewaarschuwingen en tools voor biometrische authenticatie. Om van deze producten en diensten gebruik te kunnen maken kan u ons rechtstreeks van gegevens voorzien, onder meer via: (i) onze websites en digitale systemen; (ii) als antwoord op marketing of andere berichten; (iii) door u aan te melden voor een Mastercard-product of -dienst; of (iv) door uw deelname aan een aanbod, programma of actie. Wij kunnen verder ook Persoonsgegevens over u verkrijgen door uw gebruik van onze producten of diensten, via bedrijven die onze producten of diensten gebruiken, uit publiekelijk toegankelijke bronnen of van derden. Verder kunnen uw Persoonsgegevens ook aan ons doorgegeven worden door uw financiële instelling, verkoper of andere partner.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse soorten Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen in verband met programma’s die wij rechtstreeks aan klanten aanbieden. Ieder programma is weer verschillend en u moet dus altijd de specifieke privacyverklaring van het programma nalezen voor meer informatie over hoe uw Persoonsgegevens gebruikt worden binnen dat specifieke programma.

 • Registratie- en betalingsgegevens: Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- of verzendgegevens), gebruikersnaam en wachtwoord, leeftijd, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat, taalvoorkeuren, persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de verkoper, de datum en het totale bedrag van de transactie, vervaldatum van de kaart en de verificatiecode.
 • Gegevens die wij verwerken om het programma aan u te leveren: Afhankelijk van het programma kunnen wij diverse soorten Persoonsgegevens over u verzamelen. Bijvoorbeeld: programma’s die ontworpen zijn om u van locatie-specifieke diensten te voorzien zullen over het algemeen uw adres of locatie verzamelen. Programma’s ontworpen om u via gezichts-of vingerafdrukherkenning te laten verifiëren zullen eventueel uw foto en/of biometrische gegevens moeten verwerken. Al deze programma’s zijn vrijwillig en wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen als u zich voor zo’n programma’s heeft aangemeld.
 • Andere gegevens die u kiest te verstrekken: U kunt ervoor kiezen om andere gegevens aan ons te verstrekken, zoals diverse soorten content (foto’s, artikelen, commentaar, etc.), contactgegevens van vrienden of andere partijen die u wilt dat wij contacteren, content die u via sociale media of lidmaatschappen bij derden verspreid, of andere informatie die u met ons wilt delen.

Verder kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen ten bate van fraudepreventie en -monitoring, risicomanagement, geschillenbeslechting en verwante doeleinden. Zulke gegevens betreffen onder meer het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de verkoper, de datum en het totale bedrag van de transactie, IP-adres, fraudescore, locatiegegevens, gegevens over de verkoper, aangeschafte artikelen en informatie over het geschil. Klik hier voor meer informatie.

Persoonsgegevens die wij verzamelen door uw interactie met advertenties, websites, applicaties en andere digitale systemen van Mastercard

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen bepaalde gegevens over u verzamelen door middel van geautomatiseerde middelen zoals cookies en webbeacons. tijdens uw gebruik van onze advertenties, mobiele applicaties, websites en andere digitale systemen. Hierbij kunnen wij volgende informatie over u verzamelen: IP-adres, soort browser, soort besturingssysteem, het unieke identificatienummer van uw mobiele apparaat, geografische gebied, eventueel de website die naar onze website linkte, alsook informatie over uw handelen op of omgang met onze digitale systemen. Een “cookie” is een klein bestand dat door een webserver op uw computer wordt gezet. Een “webbeacon”, ook wel een internettag, pixeltag of clear-GIF genoemd, is technologie waardoor wij kunnen zien welke content wordt bekeken.

Wij gebruiken deze informatie om onze online producten en diensten te verbeteren door te analyseren hoeveel gebruikers onze online producten en diensten gebruiken, welke content, producten en functies van onze online producten en diensten onze bezoekers het meest gebruiken, wat voor advertenties onze klanten het liefst zien en hoe onze online producten en diensten technisch functioneren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beroep doen op een derde (zoals Adobe Omniture) om web analytics op onze website en mobiele applicaties uit te voeren. De partijen die deze analysediensten leveren, gebruiken technologieën zoals cookies en webbeacons om te analysen hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen verder ook informatie over u verzamelen in de context van onze marketingactiviteiten, waaronder aanbiedingen, lotingen, acties en wedstrijden. Voorbeelden van gegevens die in dit verband verzameld kunnen worden zijn onder andere contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer), elektronische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, veiligheidsvraag, IP-adres) en gegevens die verzameld worden in de context van online marketingprogramma’s (zoals persoonlijke kenmerken, gewoontes, consumptiegewoontes, interesses, locatiegegevens en opnames van stem en beeld).

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen verder ook informatie over u verzamelen teneinde u content en advertenties te tonen die overeenkomen met uw interesses. De informatie die wij in dit verband verzamelen betreft onder meer informatie over de afzonderlijke pagina’s of advertenties die u bekijkt op onze websites en applicaties en uw handelingen op onze websites en applicaties.

Daarnaast bevatten bepaalde van onze online producten en diensten geavanceerde technologie die gedragsgegevens gebruikt voor het voorkomen van fraude. Dit betreft onder meer toetsaanslag, versnellingsmeters voor apparaten, scrollpositie en muislocatie.

Wij zullen u, indien de wet dit vereist, vooraf om toestemming vragen voor het gebruik van de hierboven beschreven geautomatiseerde middelen, en voor het versturen van marketingberichten, toegesneden content en advertenties.

Zie de paragraaf “Uw rechten en opties” van deze Wereldwijde privacyverklaring voor meer informatie over uw opties.

Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe bedrijven om moeten gaan met Do-Not-Track-opties (DNT) zoals die in internetbrowsers geactiveerd kunnen worden, heeft Mastercard besloten om DNT-signalen voorlopig te negeren. Voor meer informatie over browser tracking-signalen en DNT, ga naar http://www.allaboutdnt.com.

Persoonsgegevens die wij verzamelen als u bij ons solliciteert.

Als u solliciteert bij Mastercard kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelen die u verstrekt via uw sollicitatie op onze Carrièrewebsite. Dit betreft onder meer uw contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), uw professionele ervaring, CV, contactgegevens van uw referenties en andere Persoonsgegevens die u in uw sollicitatie opneemt.

Persoonsgegevens die wij verzamelen in de context van onze zakelijke relatie met een financiële instelling, verkoper of andere entiteit waar Mastercard mee samenwerkt.

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen van personen die werken voor onze zakenpartners (waaronder financiële instellingen, verkopers, klanten, leveranciers, verkopers en andere partners), waaronder naam, functie, afdeling, naam organisatie, bedrijfs-e-mail, bedrijfsadres, bedrijfstelefoon, antwoorden op veiligheidsvragen, wachtwoorden en andere toegangsgegevens. Wij kunnen deze informatie gebruiken om rechtstreeks producten en diensten te leveren aan financiële instellingen, zakelijke klanten, verkopers, klanten en partners om op die manier onze zakenrelaties en financiële verslaglegging te beheren, voor franchise-ontwikkeling en -integriteit, voor marketingdoeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook voor boekhoud-, controle- en factureringsdoeleinden.

Bekijk samenvatting

2. Hoe wij uw persoonsgegevens mogelijk gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Uw betalingen te verwerken.
 • Te beschermen tegen fraude en andere wettelijke en informatiebeveiligingsrisico’s en helpen deze te voorkomen.
 • U de producten en diensten van Mastercard, financiële instellingen, verkopers en partners aan te bieden en hierover te communiceren.
 • Onze diensten en aanbevelingen toe te spitsen op uw persoonlijke voorkeuren
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren, onder meer door anonimiseren en analyse.
 • Uw sollicitatie te verwerken.
 • Voor andere doeleinden waarvoor wij op het moment van verzamelen bijzonder zullen inlichten, alsook wanneer die op grond van de wet toegestaan of vereist is.

Als u in de EER of Zwitserland gevestigd bent zullen wij uw Persoonsgegevens alleen gebruiken als u hiervoor toestemming hebt gegeven; indien nodig om u onze producten en diensten te leveren; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of als rechtmatig prevalerend belang dit vereist.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken om:

 • Uw betalingen te verwerken (inclusief verificatie, clearing, chargebacks en andere verwante activiteiten t.b.v. geschillenbeslechting).
 • Te beschermen tegen fraude, onbevoegde transacties, vorderingen en overige risico’s en deze te voorkomen, en om de risicoblootstelling en kwaliteit van de franchise te beheren met betrekking tot de integriteit en veiligheid van onze betalingsnetwerken.
 • De accounts die u bij ons opent/heeft, aan te maken en te beheren, uw identiteit te verifiëren, onze diensten te verlenen en te reageren op uw vragen.
 • U te voorzien van producten, diensten, programma’s en aanbiedingen van Mastercard, financiële instellingen, verkopers en partners (waaronder wedstrijden, lotingen en andere marketingactiviteiten), deze te beheren en hierover met u te communiceren. Als u uw telefoonnummer verstrekt kunnen wij door middel van een geautomatiseerd telefoonsysteem contact met u opnemen, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
 • Zakelijke telefoongidsen op te stellen en deze te publiceren (hier kunnen contactgegevens van bedrijven in opgenomen worden).
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren (dit betreft onder meer: het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, zoals nieuwe programma’s waardoor het, voor kaarthouders, gemakkelijker wordt betalingen te verrichten met hun Mastercard-kaart, op basis van informatie die aangeeft wat voor functies u en andere klanten op prijs zouden stellen, of producten ontworpen om de beveiliging van betalingen te verbeteren; het beheren van onze communicatie; het bepalen van de doeltreffendheid van onze advertenties en deze verbeteren; het analyseren van onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en andere digitale systemen om hun functionaliteit te ondersteunen; en uitvoeren van activiteiten ten bate van due diligence-beoordelingen, boekhouding, inspecties, facturering, afstemmingen en incasso-activiteiten).
 • Onze diensten en aanbevelingen toe te spitsen op uw persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld: wij kunnen uw Persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en uw interactie met onze website gebruiken om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren om te bepalen om u gepersonaliseerde content en relevante aanbiedingen, aanbevelingen en e-mails te sturen over specifieke producten van Mastercard, financiële instellingen, verkopers en partners.
 • Persoonsgegevens te anonimiseren en geaggregeerde gegevensrapporten met geanonimiseerde gegevens voor te bereiden en op te stellen (onder meer compilaties, analyses, analytische en voorspellende modellen en regels, en andere vormen van geaggregeerde rapporten) om daarmee onze financiële instellingen, verkopers en andere klanten en partners te kunnen adviseren over eerdere en toekomstige uitgave- en fraudepatronen over andere inzichten die wij uit deze gegevens kunnen afleiden.
 • Uw interesse inwerkgelegenheid te evalueren en contact met u op te nemen over een mogelijke baan bij Mastercard.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien nodig al onze rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.
 • Te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die voor de naleving van vereisten betreffende Ken-uw-cliënt (“Know-Your-Customer”), Anti-witwaspraktijken, Anti-corruptie en Screeningsbeleid inzake sancties (“Sanctions screening”), of om te voldoen aan een verzoek in kader van een gerechtelijk procedure, handhavingsautoriteiten of overheidsinstanties die gezag hebben over Mastercard of één van haar dochterondernemingen.
 • Te voldoen aan de industrienormen en onze eigen beleidslijnen.
 • Voor andere doeleinden waarvoor we op het moment van verzamelen een apart bericht zullen tonen.

Als u in de EER of Zwitserland gevestigd bent zullen wij uw Persoonsgegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden verwerken als wij hiervoor een geldige rechtsgrond hebben, waaronder:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens. Wij kunnen u bijvoorbeeld om toestemming vragen voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, voor het versturen van marketingberichten of het personaliseren van ons aanbod of om Persoonsgegevens te verwerken die op grond van de toepasselijke wetgeving als gevoelig beschouwd worden.
 • We hebben uw Persoonsgegevens nodig om u onze producten en diensten te voorzien of op uw vragen te kunnen reageren.
 • Het verwerken is nodig om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere wettelijke verplichtingen zoals het voorkomen en monitoren van betalingsfraude.
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, zoals het garanderen en verbeteren van de veiligheid, de beveiliging en het functioneren van onze producten en diensten, bescherming tegen fraude en fraudepreventie of om Persoonsgegevens te anonimiseren en -gegevensanalyses uit te voeren.

U zult door ons niet onderworpen worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve als u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven, als de verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mastercard of als wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens op deze wijze te gebruiken, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude.

Als u ons informatie verstrekt over andere personen verstrekt, moet u ervoor zorgen dat het delen van deze informatie met ons, en het verwerken hiervan door ons, zoals u van tijd tot tijd wordt toegelicht, in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. U bent bijvoorbeeld verplicht om die persoon op de hoogte te stellen dat zijn/haar Persoonsgegevens verwerkt zullen worden en hiervoor zijn/haar toestemming te verkrijgen zoals kan vereist zijn door toepasselijke regelgeving.

Bekijk samenvatting

3. Hoe wij uw persoonsgegevens met derden kunnen delen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkwartier van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de ondernemingengroep van Mastercard.
 • Dienstverleners die namens ons optreden.
 • Andere deelnemers in de betalingswereld, waaronder financiële instellingen en verkopers.
 • Derden die werk verrichten op het gebied van het monitoren en voorkomen van fraude, of voor andere doeleinden die wettelijk vereist zijn.
 • Derden van wie u een functie of tool gebruikt in verband met onze producten en diensten of met uw toestemming.
 • Andere entiteiten zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving of als delen van onze bedrijven of activa verkocht of overgedragen worden.

We verkopen de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen niet en verstrekken deze ook op geen andere wijze aan derden, behalve op de manieren beschreven in deze Wereldwijde privacyverklaring, aan u gecommuniceerd op het moment van de gegevensverzameling of aan u beschreven in een specifieke privacyverklaring voor een bepaald programma.

Wij geven Persoonsgegevens wereldwijd door binnen de ondernemingengroep van Mastercard, in overeenstemming met de voorwaarden van deze Wereldwijde privacyverklaring of op de wijze zoals aan u meegedeeld op het moment dat de gegevens worden verzameld. Als u in de EER of Zwitserland gevestigd bent zullen wij uw Persoonsgegevens alleen overdragen in overeenstemming met de Bindende bedrijfsregels van Mastercard die u hier kunt inzien.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen:

 • Met financiële instellingen en andere entiteiten die betalingskaarten uitgeven of verkopers, om betalingstransacties te verwerken en andere activiteiten, zoals door u verzocht, uit te voeren.
 • Met entiteiten die met Mastercard samenwerken of Mastercard bijstaan bij het verstrekken van haar producten en diensten, waaronder betreffende het monitoren en voorkomen van fraude, en identificatiediensten van derden, om op die manier de beveiliging van transacties en ons betalingenverwerkingssysteem te garanderen.
 • Als wij optreden als dienstverlener voor derden en hen de Persoonsgegevens die we namens hen verwerken verstrekken.
 • Met dienstverleners die voor ons diensten uitvoeren ten bate van de doeleinden die in deze Wereldwijde privacyverklaring (of in de privacyverklaring voor een specifiek programma) beschreven staan. Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om Persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze aanwijzingen, en voor zover nodig, voor het verlenen van diensten namens ons of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, die ze namens ons verwerken, garanderen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en de werknemers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht op te leggen.
 • Met derden van wie u een functie of tool gebruikt in verband met onze producten en diensten, waaronder sociale netwerken.
 • Met derden als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 • Zoals verplicht op grond van toepasselijke wetgeving of in kader van een gerechtelijk procedure, of als wij van mening zijn dat het verstrekken van de Persoonsgegevens nodig is om de vitale belangen van personen te beschermen, onze algemene voorwaarden af te dwingen, Mastercard te beschermen tegen (financiële) schade of in kader van een onderzoek of vermoedelijke of vastgestelde frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Als wij (een deel van) ons bedrijf of onze activiteiten verkopen of overdragen. In het geval van zo’n verkoop of overdracht zullen wij redelijke stappen nemen om de koper/ontvanger aan te moedigen uw Persoonsgegevens te gebruiken op een wijze die overeenstemt met onze Wereldwijze privacyverklaring. Na zo’n verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de ontvanger van uw Persoonsgegevens en navragen hoe uw gegevens verwerkt/gebruikt zullen worden.

Bekijk samenvatting

4. Uw rechten en opties

Afhankelijk van waar u gevestigd bent kunt u het recht of de keuze hebben om:

 • Niet onderworpen te worden aan bepaalde vormen van verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens (“opt-out”), waaronder het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het anonimiseren van uw Persoonsgegevens voor gegevensanalyses.
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of te verzoeken dat uw gegevens verwijderd worden.
 • Te vragen dat wij de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt overdragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing: een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent kunt u uw rechten uitoefenen via het “My Data Center” -portaal van Mastercard of door een verzoek in te dienen zoals beschreven in het onderdeel "Contact met ons opnemen" hieronder.

Als u buiten de EER of Zwitserland gevestigd bent, kunt u de bovenstaande verzoeken ook aan ons indienen zoals hieronder beschreven bij “Contact met ons opnemen".

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en bepaalde keuzes over welke Persoonsgegevens wij over u mogen verzamelen, hoe wij deze mogen gebruiken en hoe wij met u mogen communiceren.

U kunt ervoor kiezen:

 • Mastercard niet van Persoonsgegevens te voorzien door geen betalingen te doen en geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als wij Persoonsgegevens over u verzamelen geven wij altijd aan of en waarom wij deze nodig hebben en leggen we uit wat er gebeurt als u deze niet verstrekt. Als u ervoor kiest geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken kan het zijn dat u geen toegang heeft tot het volledige aanbod aan producten en diensten van Mastercard en kan het zijn dat wij u niet kunnen voorzien van producten en diensten van Mastercard als daar de gegevens in kwestie voor nodig zijn, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen in de context van het verstrekken van zo’n product of dienst.
 • Om zich tijdens het gebruik van onze websites of applicaties te verzetten tegen het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie (“opt-out”) die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen. In bepaalde rechtsgebieden heeft u rechten betreffende het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt deze rechten uitoefenen via de tool “Toestemming cookies” voorzien u op de Mastercard-websites in de rechter hoek onderaan het scherm. Uw browser kan de optie aanbieden u te informeren over het gebruik van bepaalde soorten cookies en hoe u zich daartegen kan verzetten. Graag wijzen wij u erop dat het zonder bepaalde cookies niet mogelijk is om van alle functies van onze websites, applicaties of online diensten gebruik te maken.
 • Om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van de informatie die wij op geautomatiseerde wijze van u verzamelen tijdens uw bezoek aan websites van derden en uw interactie met onze advertenties. Wij kunnen dienstverleners vragen om namens ons advertenties op websites van derden te plaatsen. Deze advertenties kunnen op u toegesneden zijn op basis van de gegevens die wij en onze partners via onze websites en applicaties verzameld hebben. Daarnaast kunnen onze dienstverleners en partners om deze advertenties toe te snijden en te laten zien gegevens verzamelen over uw online activiteiten over een langere periode en op allerhande websites van derden. Advertenties van Mastercard zijn soms voorzien van icoontjes waarmee klanten (i) meer te weten kunnen komen over hoe hun gegevens worden gebruikt, en (ii) eventueel keuzes kunnen maken over hoe hun gegevens kunnen worden gebruikt. Klik hier of op zo’n icoontje voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw internetgedrag voor advertentiedoeleinden of hoe u dit gebruik kunt beperken.
 • Om ons te laten weten dat u geen marketing-e-mails meer van ons wilt ontvangen door te klikken op “uitschrijven” in een e-mail die u van ons hebt ontvangen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van marketing-e-mails van Mastercard door hier te klikken.
 • Klik hier om bezwaar te maken tegen het anonimiseren van uw Persoonsgegevens voor gegevensanalyses.

In bepaalde rechtsgebieden heeft u het recht om:

 • Toegang te vragen tot Persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze bij te werken en onjuistheden te corrigeren, het verwerken hiervan te beperken of te verbieden, deze Persoonsgegevens te laten anonimiseren of verwijderen, indien van toepassing, of uw recht uit te oefenen voor eenvoudige overdracht van uw Persoonsgegevens naar een ander bedrijf. Daarnaast kan u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder, zoals uw nationale of plaatselijke toezichthouder of de toezichthouder in de plaats waar u werkt of waar een incident heeft plaatsgevonden.
 • Eerder verstrekte toestemming betreffende het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken. Dit kan op enig moment en is altijd kosteloos. Vanaf het moment dat u iets aan ons laat weten, zullen wij uw voorkeuren toepassen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerkingen die plaatvonden voordat u uw nieuwe voorkeuren aan ons doorgaf.

U kunt bezwaar maken tegen bepaalde vormen van verwerken van uw Persoonsgegevens, bijv. via onze opt-out webpagina.

Plaatselijke wetgeving kan deze rechten in bepaalde gevallen beperken.

Als u uw voorkeuren wenst bij te werken, ons wilt vragen uw gegevens van een mailinglijst te verwijderen of een verzoek betreffende de uitoefening van uw rechten wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven bij "Contact met ons opnemen".

Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent kunt u, naast de contactmogelijkheid voorzien in het onderdeel "Contact met ons opnemen", gebruik maken van het “My Data Center” -portaal van Mastercard om uw rechten uit te oefenen.

Als u buiten de EER of Zwitserland gevestigd bent, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven in het onderdeel “Contact met ons opnemen" om uw rechten uit te oefenen.

Wij horen het graag als wij niet voldoen aan uw verwachtingen betreffende het verwerken van Persoonsgegevens of als u een klacht over onze privacypraktijken wilt indienen, omdat wij graag de kans zouden krijgen het probleem recht te zetten. Om ons te helpen op uw verzoek te reageren, vragen wij u het probleem zo goed mogelijk te beschrijven. Wij streven ernaar binnen een redelijke tijd en, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, klachten te bekijken en hierop te reageren.

Voor meer informatie over de APEC Certificatie en toegang tot Geschillenbeslechting, kan u klikken op de TRUSTe knop.

Bekijk samenvatting

5. Gegevensoverdracht

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij uw Persoonsgegevens overdragen naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte, maar wij zullen uw Persoonsgegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring of zoals anders aan u meegedeeld.

Als u in de EER gevestigd bent zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met onze Bindende bedrijfsvoorschriften en andere gegevensoverdrachtsmechanismen.

De privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde Privacywerklaring, voldoen aan het Cross Border Privacy Rules System (CBPR) van APEC. Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van persoonlijke informatie die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over de APEC-normering is te vinden op: www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij Persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen naar partijen in andere landen dan het land waar u gevestigd bent, waaronder naar de Verenigde Staten waar ons hoofdkwartier staat. Het kan zijn dat de privacywetgeving in deze landen minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte. Als wij uw Persoonsgegevens naar andere landen overdragen zullen die gegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring, zoals anders aan u meegedeeld of zoals beschreven in de privacyverklaring voor een specifiek programma.

Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende het bieden van voldoende waarborgen voor de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u gevestigd bent. In het bijzonder hebben wij een Bindende bedrijfsvoorschriften (“BCR’s”) opgesteld. De BCR’s zijn door de Europese toezichthoudende autoriteiten erkend als voldoende bescherming voor de Persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Klik hier. om de BCR’s in te zien. Wij kunnen Persoonsgegevens ook overdragen naar landen waarvoor adequaatheidsbesluiten werden toegekend, , contractuele waarborgen worden toegepast op de overdracht van Persoonsgegevens naar derden, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen of het equivalent daarvan onder andere wetgevingen, of door te vertrouwen op de certificering van derden onder de Privacy Shield-afspraken tussen de Europese Unie en de VS of tussen Zwitserland en de VS, indien van toepassing. Om een exemplaar te verkrijgen van de bestaande waarborgen voor gegevensoverdrachten naar landen buiten de EER, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven bij “Contact met ons opnemen”.

Daarnaast voldoen de privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde Privacyverklaring, aan het APEC Cross Border Privacy Rules System (CBPRS). Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van persoonlijke informatie die wordt overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader is te vinden op: www.apec.org/Groups/Committee-on-Trade-and-Investment/~/media/Files/Groups/ECSG/CBPR/CBPR-PoliciesRulesGuidelines.ashx.

Bekijk samenvatting

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.

Voor Mastercard is de beveiliging van uw Persoonsgegevens is een belangrijke prioriteit. Wij streven ernaar de informatie die wij verzamelen goed te beschermen. Wij nemen administratieve, technische en fysieke maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die wij over u verzamelen, tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, verstrekking of gebruik. Op een aantal van onze websites, waaruit Persoonsgegevens worden verstuurd, passen wij SSL-versleuteling toe.

Wij nemen verder ook maatregelen zodat uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zullen worden zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij wij wettelijk gehouden zijn deze gegevens langer te bewaren. Bij het vaststellen van de bewaarperiode bekijken wij een aantal verschillende criteria, zoals het soort product/service waar u om vraagt of die wij aan u leveren, de aard en de duur van onze relatie met u, mogelijke verlenging van onze producten en diensten, de gevolgen die de diensten die wij verlenen zullen ondervinden als wij (een deel van) uw gegevens zullen verwijderen, wettelijke bewaarperiodes en de verjaringstermijn.

Bekijk samenvatting

7. Functies en links naar andere websites

U kunt ervoor kiezen om gebruik te maken van bepaalde functies die wij aanbieden in samenwerking met andere entiteiten die onafhankelijk zijn van Mastercard. Dit betreft bijvoorbeeld sociale media en websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content op, uw gebruik van of de privacypraktijken van die andere websites.

Onze websites voorzien voor uw gemak en ter informatie soms linken naar andere websites. Verder krijgt u soms de optie om gebruik te maken van bepaalde functies die wij aanbieden in samenwerking met andere entiteiten. Deze websites en functies, die in sommige gevallen gebruik maken van sociale netwerk- en geolocatie-tools, functioneren onafhankelijk van Mastercard. Dit wordt duidelijk aangegeven. Deze partijen hebben hun eigen privacyverklaring of -beleid en wij raden u met klem aan deze goed door te nemen. Voor zover de websites of functies waar wij naar linken en die u bezoekt/gebruikt geen onderdeel uitmaken van Mastercard kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de content op, uw gebruik van of de privacypraktijken van die websites en functies.

Mastercard biedt u de mogelijkheid om informatie over de producten en diensten van Mastercard te delen op sociale media of hiernaar te linken of over te praten. U kunt bijvoorbeeld via uw Facebook-account het aanbod van Mastercard “liken” of erover “tweeten” op Twitter. U kunt er verder ook voor kiezen gebruik te maken van bepaalde functies op onze website waartoe u toegang verkrijgt door of waarvoor wij samenwerken met andere entiteiten die geen onderdeel uitmaken van Mastercard. Deze functies, die in sommige gevallen gebruik maken van geolocatie-tools, worden aangeboden door derden. Dit wordt duidelijk aangegeven. Sociale mediabedrijven zoals Facebook en Twitter, alsmede deze andere derden, werken volledig onafhankelijk van Mastercard en hun beleid komt niet noodzakelijk overeen met het privacybeleid van Mastercard. Als u besluit van hun diensten gebruik te maken, raden wij u aan eerst hun privacyverklaringen te lezen. Mastercard is niet aansprakelijk voor de content op, het gebruik van of de privacypraktijken van deze sociale media-tools, websites van derden en/of applicaties.

Bekijk samenvatting

8. Bijwerken van deze Wereldwijde privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken.

Deze Wereldwijde privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken betreffende Persoonsgegevens. Wij zullen een duidelijk bericht op de betreffende websites plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke of wezenlijke wijzigingen in onze Wereldwijde privacyverklaring voordat zij in werking treden, en bovenaan dit Bericht aangeven wanneer de Wereldwijde privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd. Als wij onze Wereldwijde privacyverklaring bijwerken kan het zijn dat wij u om toestemming vragen.

Bekijk samenvatting

9. Contact met ons opnemen

U kunt ons en onze functionaris voor gegevensbescherming e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. Als u in de EER of in Zwitserland gevestigd bent, is Mastercard Europe SA de verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval kunt u verzoeken over het uitoefenen van uw rechten indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Wereldwijde privacyverklaring en onze privacypraktijken, of als u uw privacyvoorkeuren wilt bijwerken, kunt u ons mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief sturen naar:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
Verenigde Staten van Amerika

Als u in de EER of Zwitserland gevestigd bent is Mastercard Europe SA verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. In dat geval kunt u verzoeken betreffende het uitoefenen van uw rechten indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard of door te e-mailen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief sturen naar:

Functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België

Neem voor vragen over uw Mastercard-kaart en uw aankopen contact op met uw Financiële Instelling of Verkoper. Kijk voor informatie over hoe u contact met hen op kan nemen op hun eigen websites.

Bekijk samenvatting