Skip to Content

Ingangsdatum: 01/01/2023

Mastercard International Incorporated en haar dochterondernemingen (gezamenlijk “Mastercard”) respecteren uw privacy.

In deze Wereldwijde Privacyverklaring wordt beschreven welke soorten Persoonsgegevens wij verzamelen, de doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens verzamelen, de andere partijen met wie wij deze gegevens eventueel delen en de maatregelen die wij nemen om uw gegevens te beschermen. Deze verklaring zet ook uiteen welke rechten en opties u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

Houd er rekening mee dat wij ook optreden namens en in opdracht van financiële instellingen, handelaars en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken, waaronder voor de verwerking van betalingstransacties. U kan hun respectievelijke privacyverklaring raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens in deze context.

Vanwege de plaatselijke praktijen en wettelijke vereisten kunnen onze privacypraktijken van land tot land verschillen. Het kan zijn dat er op onze producten en diensten specifieke privacyverklaringen van toepassing zijn. Voor meer informatie over onze privacy- en datapraktijken van een product of dienst kan u terecht op de webpagina of digitaal systeem van dat specifieke product of die specifieke service.

TRUSTe TRUSTe

 

 

1. Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

“Persoonsgegevens” houdt in, alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen de volgende categoriëen van Persoonsgegevens van u verzamelen:

 • Transactie-informatie, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie, alsook andere gegevens die verstrekt worden door financiële instellingen of handelaars wanneer wij namens hen optreden.
 • Informatie over producten en diensten, zoals registratie- en betalingsgegevens, en programma-specifieke informatie wanneer u producten of diensten rechtstreeks via ons aanvraagt of deelneemt aan marketingprogramma’s.
 • Gebruik van website, apparaat en mobiele applicatie, alsook vergelijkbare informatie die op geautomatiseerde wijze vergaard wordt, zoals door middel van cookies en vergelijkbare technologieën.
 • Sollicitatiebrieven en Cv’s en soortgelijke informatie, als u solliciteert naar een baan bij ons.
 • Contactgegevens van het bedrijf als u zaken doet met één van onze partners.

Voor deze Wereldwijde Privacyverklaring houdt de term “Persoonsgegevens” in, alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij kunnen in onderstaande situaties verschillende soorten Persoonsgegevens die met u te maken hebben verzamelen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van financiële instellingen, handelaars en andere partners in verband met de producten en diensten van Mastercard.

Als verwerker van betalingen en aanbieder van verwante diensten ontvangen wij een beperkte hoeveelheid gegevens verbonden aan uw betalingen, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie. Graag wijzen wij u erop dat wij voor het verwerken van betalingen over het algemeen de naam of andere contactgegevens van de kaarthouder niet nodig hebben noch verzamelen.

Daarnaast kan het in het geval van bepaalde producten en/of diensten zo zijn dat uw financiële instelling, de handelaarwaar u een transactie doet of andere partners meer informatie over u verzamelen en aan ons verstrekken, of dat wij zelf rechtstreeks informatie bij u verzamelen om u namens deze instellingen, handelaars of partners te voorzien van het product of de dienst, deze instellingen, handelaars of partners te ondersteunen of namens hen verwerkingsactiviteiten uit te voeren.

In de bovenstaande situaties handelen wij namens en in opdracht van een financiële instelling, handelaarof partner, die in dat geval optreden als de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke. Behalve wanneer bijzonder toegestaan bij wet, zullen wij uw Persoonsgegevens verwerken om betalingen te verwerken of voor de doeleinden die Mastercard en de financiële instelling, handelaar of partner in kwestie overeen zijn gekomen. Voor meer informatie over het verwerken van uw Persoonsgegevens verwijzen we u naar hun respectievelijke privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer wij u rechtstreeks producten en diensten van Mastercard leveren

Mastercard kan u voorzien van producten en diensten, zoals marketingprogramma’s, beloningsprogramma’s, eWallets, Open Banking oplossingen, prepaid-diensten, locatiewaarschuwingen en tools voor biometrische authenticatie. Om van deze producten en diensten gebruik te kunnen maken kan u ons rechtstreeks van gegevens voorzien, onder meer via: (i) onze websites en digitale systemen; (ii) als antwoord op marketing of andere berichten; (iii) door u aan te melden voor een Mastercardproduct of -dienst; of (iv) door uw deelname aan een aanbod, programma of actie. Wij kunnen verder ook Persoonsgegevens over u verkrijgen door uw gebruik van onze producten of diensten, via bedrijven die onze producten of diensten gebruiken, uit publiekelijk toegankelijke bronnen of van derden. Verder kunnen uw Persoonsgegevens ook aan ons doorgegeven worden door uw financiële instelling, handelaarof andere partner.

Hieronder vindt u een overzicht van de diverse soorten Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen in verband met programma’s die wij rechtstreeks aan klanten aanbieden. Ieder programma is verschillend en u moet dus altijd de specifieke privacyverklaring van het programma nalezen voor meer informatie over hoe uw Persoonsgegevens gebruikt worden binnen dat specifieke programma.

 • Registratie- en betalingsgegevens: Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen: identificatienummers, uw contactgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer, factuur- of verzendgegevens), authenticatie-informatie (bijv. gebruikersnaam en wachtwoord), leeftijd, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat, militaire en veteranenstatus, taalvoorkeuren, betalingsgegevens, persoonlijke accountnummer, commerciële informatie zoals de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie, vervaldatum van de kaart en de verificatiecode.
 • Gegevens die wij verwerken om het programma aan u te leveren: Afhankelijk van het programma kunnen wij diverse soorten Persoonsgegevens over u verzamelen. Bijvoorbeeld: programma’s die ontworpen zijn om u van locatie-specifieke diensten te voorzien zullen over het algemeen uw adres of geolocatiegegevens verzamelen. Voor programma's binnen onze Open Banking oplossingen kan het nodig zijn om uw financiële rekeninginformatie te verzamelen. Programma’s ontworpen om u via gezichts-of vingerafdrukherkenning te laten verifiëren zullen eventueel uw foto en/of biometrische gegevens moeten verwerken. Al deze programma’s zijn vrijblijvend en wij verzamelen uw Persoonsgegevens alleen als u zich voor zo’n programma’s heeft aangemeld.
 • Andere gegevens die u kiest te verstrekken: U kunt ervoor kiezen om andere gegevens aan ons te verstrekken, zoals diverse soorten content (foto’s, artikelen, commentaar, etc.), contactgegevens van vrienden of andere partijen die u wilt dat wij contacteren, content die u via sociale media of lidmaatschappen bij derden verspreid, of andere informatie die u met ons wilt delen, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

Verder kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen ten bate van fraudepreventie en -monitoring, risicomanagement, geschillenbeslechting en verwante doeleinden. Zulke gegevens betreffen onder meer identificatienummers, commerciële informatie en informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals het persoonlijke accountnummer, de naam en locatie van de handelaar, de datum en het totale bedrag van de transactie, IP-adres, fraudescore, locatiegegevens, gegevens over de handelaar, aangeschafte artikelen en informatie over het geschil. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over het verzamelen van Persoonsgegevens in het kader van onze Open Banking oplossingen, klikt u hier.

Persoonsgegevens die wij verzamelen door uw interactie met advertenties, websites, applicaties en andere digitale systemen van Mastercard

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen bepaalde gegevens over u verzamelen door middel van geautomatiseerde middelen zoals informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, cookies en webbeacons, tijdens uw gebruik van onze advertenties, mobiele applicaties, websites en andere digitale systemen. Hierbij kunnen wij volgende informatie over u verzamelen: IP-adres, type browser, besturingssysteem, het unieke identificatienummer van uw mobiele apparaat, geografisch gebied, eventueel de website die naar onze website linkte, alsook informatie over uw handelen op of omgang met onze digitale systemen. Een “cookie” is een klein bestand dat door een webserver op uw computer wordt gezet. Een “webbeacon”, ook wel een internettag, pixeltag of clear-GIF genoemd, is technologie waardoor wij kunnen zien welke content wordt bekeken.

Wij gebruiken deze informatie om onze online producten en diensten te verbeteren door te analyseren hoeveel gebruikers onze online producten en diensten gebruiken, welke content, producten en functies van onze online producten en diensten onze bezoekers het meest gebruiken, wat voor advertenties onze klanten het liefst zien en hoe onze online producten en diensten technisch functioneren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld beroep doen op een derde (zoals Adobe Omniture) om web analytics op onze website en mobiele applicaties uit te voeren. De partijen die deze analysediensten leveren, gebruiken technologieën zoals cookies en webbeacons om te analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen verder ook informatie over u verzamelen in de context van onze marketingactiviteiten, waaronder aanbiedingen, lotingen, acties en wedstrijden. Voorbeelden van gegevens die in dit verband verzameld kunnen worden zijn onder andere identificatienummers en contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer), elektronische identificatiegegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord, veiligheidsvraag, IP-adres) en gegevens die verzameld worden in de context van online marketingprogramma’s, met inbegrip van commerciële informatie, informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, geolocatiegegevens en conclusies die uit Persoonsgegevens worden getrokken (zoals persoonlijke kenmerken, gewoontes, consumptiegewoontes, interesses, locatiegegevens en opnames van stem en beeld).

Mastercard en haar dienstverleners en partners kunnen verder ook informatie over u verzamelen teneinde u content en advertenties te tonen die overeenkomen met uw interesses op basis van conclusies die uit Persoonsgegevens worden getrokken. De informatie die wij in dit verband verzamelen betreft onder meer informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten, zoals informatie over de afzonderlijke pagina’s of advertenties die u bekijkt op onze websites en applicaties en uw handelingen op onze websites en applicaties.

Wij, onze dienstverleners en partners kunnen bepaalde informatie verzamelen over u via geautomatiseerde middelen, zoals sociale media-tools, widgets of plug-ins om u te verbinden met uw sociale media profielen. Deze functies kunnen u in staat stellen u aan te melden via uw sociale media profiel, een link te delen of rechtstreeks op uw sociale media profiel te posten. Wanneer u een website bezoekt die dergelijke tools of plug-ins bevat, kunnen het sociale media platform of andere dienstverleners op de hoogte gebracht worden van uw bezoek. Uw interacties met deze tools worden beheerst door de privacyverklaringen van de overeenkomstige sociale media platformen. Aangezien wij geen controle hebben over de gegevensverwerkingspraktijken van deze derden, raden wij u aan om hun privacyverklaring, gebruiksvoorwaarden en eventuele licentieovereenkomsten door te nemen. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 ("Functies en links naar andere websites”) van deze Wereldwijde Privacyverklaring.

Daarnaast bevatten bepaalde van onze online producten en diensten geavanceerde technologie die gedragsgegevens gebruikt voor het voorkomen van fraude. Dit betreft onder meer toetsaanslag (“keystroke timing”), versnellingsmeters voor apparaten, scrollpositie en muislocatie.

Wij zullen u, indien de wet dit vereist, vooraf om toestemming vragen voor het gebruik van de hierboven beschreven geautomatiseerde middelen, en voor het versturen van marketingberichten, toegesneden content en advertenties.

Zie de paragraaf “Uw rechten en opties” van deze Wereldwijde Privacyverklaring voor meer informatie over uw opties.

Omdat er nog geen consensus bestaat over hoe bedrijven moeten omgaan met Do-Not-Track-opties (DNT) zoals die in internetbrowsers geactiveerd kunnen worden, heeft Mastercard besloten om DNT-signalen voorlopig te negeren. Voor meer informatie over browser tracking-signalen en DNT, ga naar http://www.allaboutdnt.com.

Persoonsgegevens die wij verzamelen als u bij ons solliciteert.

Als u solliciteert bij Mastercard kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens over u verzamelen die u verstrekt via uw sollicitatie op onze Carrièrewebsite. Dit betreft onder meer uw contactgegevens (zoals naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), uw professionele ervaring, CV, contactgegevens van uw referenties en andere Persoonsgegevens die u in uw sollicitatie opneemt.

Persoonsgegevens die wij verzamelen in de context van onze zakelijke relatie met een financiële instelling, handelaar of andere entiteit waar Mastercard mee samenwerkt.

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen van personen die werken voor onze zakenpartners (waaronder financiële instellingen, handelaars, klanten, leveranciers, handelaars en andere partners), waaronder identificatienummers, naam, functie, afdeling, naam organisatie, bedrijfs-e-mail, bedrijfsadres, bedrijfstelefoon, vragen, antwoorden op veiligheidsvragen, wachtwoorden en andere toegangsgegevens. Wij kunnen deze informatie gebruiken om rechtstreeks producten en diensten te leveren aan financiële instellingen, zakelijke klanten, handelaars, klanten en partners om op die manier onze zakenrelaties en financiële verslaglegging te beheren, voor franchise-ontwikkeling en -integriteit, om ons te beschermen tegen financiële misdaden, om onze dienstverlening te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, alsook voor boekhoud-, controle- en factureringsdoeleinden.

Indien u zich op het Chinese vasteland bevindt en gebruik maakt van onze producten en diensten, kunnen wij Persoonsgegevens over u verzamelen zoals hierboven geïllustreerd, met inbegrip van de volgende gegevens die als Gevoelige Persoonsgegevens kunnen worden beschouwd: persoonlijk rekeningnummer, vervaldatum van de kaart, verificatiecode van de kaart, antwoorden op beveiligingsvragen, beveiligingswachtwoorden en andere inloggegevens, adres- of locatiegegevens (in de mate dat deze uw persoonlijke sporen kunnen onthullen), stem- en beeldopnamen, en elektronische identificatiegegevens, enz. Het kan voor ons noodzakelijk zijn om uw Gevoelige Persoonsgegevens te ontvangen en te verwerken om respectieve producten en diensten aan u en/of aan financiële instellingen, bedrijfsklanten, handelaars, klanten en partners te verstrekken. Dergelijke verwerking van uw Gevoelige Persoonsgegevens zal worden beschermd met adequate beveiligingsmaatregelen en zal worden uitgevoerd op een wijze die zo min mogelijk impact heeft op uw persoonlijke rechten en belangen. Door gebruik te maken van onze relevante producten of diensten of door deel te nemen aan een relevant programma, wordt u geacht ingestemd te hebben met onze inzameling en verwerking van uw Gevoelige Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring (en de relevante programmaspecifieke privacyverklaring, indien van toepassing).

Bekijk samenvatting

2. Hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

 • Uw betalingen te verwerken.
 • Te beschermen tegen fraude en andere wettelijke en informatiebeveiligingsrisico’s en helpen deze te voorkomen. Voor meer informatie, zie onze Fraud & Security Notice en onze MATCH Notice.
 • U onze Open Banking oplossingen aan te bieden.
 • U de producten en diensten van Mastercard, financiële instellingen, handelaars en partners aan te bieden en hierover te communiceren.
 • Onze diensten en aanbevelingen toe te spitsen op uw persoonlijke voorkeuren.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te evalueren en te verbeteren, onder meer door anonimisering en analyse.
 • Uw sollicitatie te verwerken.
 • Voor andere doeleinden waarvoor wij op het moment van verzamelen bijzonder zullen inlichten, alsook wanneer die op grond van de wet toegestaan of vereist is.
 • Om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens te genereren om inzichten te ontwikkelen om Mastercard’s klanten en partners te adviseren over bestedingspatronen, fraude en andere trends.
 • Om u beter te leren kennen, inclusief uw voorkeuren of andere kenmerken. Wij behandelen deze gevolgtrekkingen als Persoonsgegevens waar toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist.

Waar toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist, zullen wij uw Persoonsgegevens alleen gebruiken als u hiervoor toestemming hebt gegeven; indien nodig om u onze producten en diensten te leveren; om te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of als rechtmatig prevalerend belang dit vereist.

Wij kunnen de Persoonsgegevens die wij van u verzamelen gebruiken voor de hieronder beschreven doeleinden. Afhankelijk van het land waarin u gevestigd bent, zullen wij uw Persoonsgegevens enkel verwerken als we hiervoor een geldige rechtsgrond hebben, zoals aangegeven in de onderstaande tabel. Merk echter op dat, ook al wordt toestemming in de onderstaande tabel niet genoemd als rechtsgrond voor elke verwerkingsactiviteit, in sommige landen toestemming de enige of meest gepaste rechtsgrond is voor de verwerking van Persoonsgegevens, en in die landen vertrouwen wij op toestemming voor alle verwerkingsactiviteiten.

  Verwerking

Geldige rechtsgrond (waar vereist door toepasselijke wet- en regelgeving)

 • Uw betalingen verwerken (inclusief verificatie, clearing, chargebacks en andere verwante geschillenbeslechtingsactiviteiten).

  In de meeste gevallen, verwerken we uw betalingen als een verwerker namens uw financiële instellingen, handelaars en andere partners die optreden als verwerkingsverantwoordelijken. Wanneer we optreden als een verwerker, zijn de verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk om een geldige rechtsgrond te voorzien voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. U kan hun respectievelijke privacyverklaringen raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens in deze contexten.

  In bepaalde beperkte gevallen (e.g., chargebacks), is het mogelijk dat wij uw betalingen verwerken als een verwerkingsverantwoordelijke, mits:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Het verwerken noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen.
 • U beschermen tegen fraude, onbevoegde transacties, vorderingen en overige risico’s en deze voorkomen, en de risicoblootstelling en kwaliteit van de franchise beheren met betrekking tot de integriteit en veiligheid van onze betalingsnetwerken.

  Wanneer we Persoonsgegevens verwerken voor fraude- en cyberdreigingpreventie, kunnen we optreden als verwerkingsverantwoordelijke of als verwerker. Wanneer we als verwerkingsverantwoordelijke optreden, vertrouwen we op één van de volgende rechtsgronden:

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens, voor het beschermen tegen fraude, ter beveiliging van ons netwerk en de betalingstransacties die wij verwerken

Voor meer informatie over onze fraudepreventie en monitoring activiteiten, kan u onze “Fraud & Security Notice" raadplegen.

Voor meer informatie over het Mastercard Alert To Control High-risk Merchants (MATCH) programma, zie onze MATCH Notice.

 • U onze Open Banking oplossingen, met inbegrip van onze connectiviteit- (“connectivity”) en geschillenbeslechtingsdiensten aanbieden.

 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor dat doeleinde (e.g., het opsporen van fraude risico’s of geschillen beslechten).

In sommige gevallen bieden we onze Open Banking oplossingen aan als een verwerker namens uw dienstverlener, handelaars en andere partners die optreden als verwerkings-verantwoordelijken. Wanneer we optreden als een verwerker, zijn de verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk om een geldige rechtsgrond te voorzien voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. U kan hun respectievelijke privacyverklaringen raadplegen voor meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens in deze contexten.

Voor meer informatie over onze Open Banking activiteiten, kan u onze Open Banking Privacyverklaring raadplegen.

 • Enige accounts die u bij ons heeft, aanmaken en beheren, uw identiteit verifiëren, onze diensten verlenen en reageren op uw vragen.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens voor het aanmaken en beheren van accounts, het verifieren van uw identiteit en het reageren op uw vragen.
 • U producten, diensten, aanbiedingen en programma’s van Mastercard, financiële instellingen, handelaars en partners (waaronder wedstrijden, lotingen en andere marketingactiviteiten), aanbieden, deze beheren en hierover met u communiceren.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om u producten en diensten aan te bieden.
 • Onze klanten-, leveranciers- en handelaarsrelaties beheren, inclusief het creëren en publiceren van bedrijvengidsen (die professionele contactgegevens kunnen bevatten).
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om onze klanten-, leveranciers- en handelaarsrelaties te beheren .
 • Onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren, evalueren en verbeteren (waaronder nieuwe producten en diensten ontwikkelen); de doeltreffendheid van onze advertenties bepalen en deze verbeteren; onze producten, diensten, websites, mobiele applicaties en andere digitale systemen analyseren om hun functionaliteit te ondersteunen; de benadering van de uitgaven van onze klanten, die zich hebben ingeschreven voor ons marketingprogramma (zoals Priceless Specials), analyseren en vergelijken om de effectiviteit van het programma te begrijpen en te verbeteren.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te evalueren en te verbeteren.
 • Activiteiten uitvoeren ten bate van due diligence-beoordelingen, boekhouding, audit, facturering, afstemming en incasso-activiteiten.
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om due diligence, facturering, afstelling en incassoactiviteiten uit te voeren.
 • Onze diensten en aanbevelingen toespitsen op uw persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld: wij kunnen uw Persoonsgegevens zoals uw e-mailadres en uw interactie met onze website gebruiken om uw voorkeuren, interesses en gedrag te analyseren om te bepalen om u gepersonaliseerde content en meest relevante aanbiedingen, aanbevelingen en e-mails te sturen over een specifiek product van Mastercard, financiële instellingen, handelaars en partners.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om u gepersonaliseerde diensten en aanbevelingen aan te bieden.
 • Persoonsgegevens anonimiseren en geaggregeerde gegevensrapporten met geanonimiseerde gegevens voorbereiden en opstellen (onder meer compilaties, analyses, analytische en voorspellende modellen en regels, en andere vormen van geaggregeerde rapporten) om daarmee onze financiële instellingen, handelaars en andere klanten en partners te kunnen adviseren over eerdere en toekomstige uitgave- en fraudepatronen en andere inzichten die wij uit deze gegevens kunnen afleiden. De Persoonsgegevens die wij anonimiseren kunnen betalingstransacties omvatten.
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om geaggregeerde gegevensrapporten voor te bereiden en op te stellen; of
 • De verwerking geschiedt voor statistische en/of onderzoeksdoeleinden (in rechtsgebieden waar deze rechtsgrond bestaat).
 • Uw interesse in werkgelegenheid evalueren en contact met u opnemen over een mogelijke baan bij Mastercard.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om uw interesse in werkgelegenheid te evalueren en u te contacteren over een mogelijke baan.
 • Onze Gebruiksvoorwaarden afdwingen of indien nodig al onze rechten vaststellen, uitoefenen en verdedigen.
 • Het verwerken is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent; of
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of indien nodig al onze rechten vast te stellen, uit te oefenen en te verdedigen.
 • Voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder die voor de naleving van vereisten betreffende Ken-uw-cliënt (“Know-Your-Customer”), Anti-witwaspraktijken, Anti-corruptie en Sanctiescreening (“sanctions screening”), of om te voldoen aan een verzoek in kader van een gerechtelijk procedure, handhavingsautoriteiten of overheidsinstanties die gezag hebben of vorderen over Mastercard of één van haar dochterondernemingen.
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om te voldoen aan een verzoek in kader van een gerechtelijk procedure, handhavingsautoriteiten of overheidsinstanties.
 • Voldoen aan de industrienormen en onze eigen beleidslijnen.
 • U hebt ingestemd met het gebruik van uw Persoonsgegevens; of
 • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere reglementaire verplichtingen; of
 • Wij, of een derde, hebben een gerechtvaardigd belang voor het gebruik van uw Persoonsgegevens om te voldoen aan de industrienormen en onze eigen beleidslijnen.
 • Voor andere doeleinden waarvoor we op het moment van het verzamelen van de gegevens een speficieke kennisgeving voorzien.

Gelieve de specifieke privacyverklaring te raadplegen op het moment waarop de gegevens verzameld worden.


Waar toepasselijke wet- en regelgeving dit vereist; hebben we afwegingstoetsen toegepast voor de gegevensverwerking die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde, om ervoor te zorgen dat dergelijk gerechtvaardigd belang niet zwaarder weegt dan uw belangen, fundamentele rechten of vrijheden. Voor meer informatie over onze afwegingstoetsen, kan u ons contacteren zoals beschreven in paragraaf 9 “Contact met ons opnemen” hieronder.

U zult door ons niet onderworpen worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve als u hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft gegeven wanneer dit vereist is onder de toepasselijke wetgeving, als de verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Mastercard of als wij wettelijk verplicht zijn om uw Persoonsgegevens op deze wijze te gebruiken, bijvoorbeeld voor het voorkomen van fraude.

Als u ons informatie verstrekt over andere personen, moet u ervoor zorgen dat het delen van deze informatie met ons, en het verwerken hiervan door ons, zoals u van tijd tot tijd wordt toegelicht, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. U bent bijvoorbeeld verplicht om die persoon op de hoogte te stellen dat zijn/haar Persoonsgegevens verwerkt zullen worden en hiervoor zijn/haar toestemming te verkrijgen zoals kan vereist zijn door toepasselijke wet- en regelgeving.

Bekijk samenvatting

3. Hoe wij uw persoonsgegevens met derden kunnen delen

Wij kunnen uw Persoonsgegevens delen met:

 • Het hoofdkwartier van Mastercard in de Verenigde Staten, onze dochterondernemingen en andere entiteiten binnen de ondernemingengroep van Mastercard.
 • Dienstverleners die namens ons optreden.
 • Andere deelnemers in de betalingswereld, waaronder financiële instellingen en handelaars.
 • Andere deelnemers in het Open Banking ecosysteem, waaronder financiële instellingen, handelaars en derden.Derden die werk verrichten op het gebied van het monitoren en voorkomen van fraude, of voor andere doeleinden die wettelijk vereist zijn.
 • Derden van wie u een functie of tool gebruikt in verband met onze producten en diensten of met uw toestemming.
 • Andere entiteiten zoals vereist op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving of als delen van onze bedrijven of activa verkocht of overgedragen worden.

Zie de paragraaf "Gegevensoverdracht" hieronder om te begrijpen hoe wij voldoen aan de toepasselijke regels voor grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens ook delen:

 • Met financiële instellingen en andere entiteiten die betaalkaarten uitgeven of handelaars, om betalingstransacties te verwerken en andere activiteiten, zoals door u verzocht, uit te voeren.
 • Met entiteiten die met Mastercard samenwerken of Mastercard bijstaan bij het verstrekken van haar producten en diensten, het monitoren en voorkomen van fraude en identificatiediensten van derden, om op die manier de beveiliging van transacties en ons betalingenverwerkingssysteem te garanderen.
 • Met andere deelnemers aan het Open Banking ecosysteem, waaronder financiële instellingen, handelaren en andere entiteiten van uw keuze (bijv. uw beleggingsadviseurs).
 • Als wij optreden als dienstverlener voor derden en hen de Persoonsgegevens die we namens hen verwerken verstrekken.
 • Met dienstverleners die voor ons diensten uitvoeren ten bate van de doeleinden die in deze Wereldwijde Privacyverklaring (of in de privacyverklaring voor een specifiek programma) beschreven staan. Wij verplichten deze dienstverleners contractueel om Persoonsgegevens alleen te verwerken in overeenstemming met onze instructies, en voor zover nodig, voor het verlenen van diensten namens ons of in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij eisen ook van onze dienstverleners dat ze de beveiliging en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens, die ze namens ons verwerken, garanderen door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen en de werknemers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht op te leggen.
 • Met derden waarvan een functie (e.g., cookies van derden, widgets, plug-ins) in onze producten en diensten, geïntegreerd is. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 ("Functies en links naar andere websites”) van deze Wereldwijde Privacyverklaring.
 • Met sociale medianetwerken, wanneer u rechtstreeks met die platformen verbindt. Raadpleeg voor meer informatie paragraaf 7 ("Functies en links naar andere websites”) van deze Wereldwijde Privacyverklaring.
 • Met derden als u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.
 • Zoals verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving of in het kader van een gerechtelijk procedure, of om te reageren op verzoeken van wetshandhavings- of overheidsinstanties. Wanneer wij dergelijke verzoeken ontvangen, zullen wij, indien van toepassing, het proces volgen dat is uiteengezet in onze Bindende bedrijfsvoorschriften (zie paragraaf 5 hieronder).
 • Als wij van mening zijn dat het verstrekken van de Persoonsgegevens nodig is om de vitale belangen van personen te beschermen, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen, Mastercard te beschermen tegen (financiële) schade of in kader van een onderzoek of vermoedelijke of vastgestelde frauduleuze of illegale activiteiten.
 • Als wij (een deel van) ons bedrijf of onze activiteiten verkopen of overdragen. In het geval van zo’n verkoop of overdracht zullen wij redelijke stappen nemen om de koper/ontvanger aan te moedigen uw Persoonsgegevens te gebruiken op een wijze die overeenstemt met onze Wereldwijze privacyverklaring. Na zo’n verkoop of overdracht kunt u contact opnemen met de ontvanger van uw Persoonsgegevens en navragen hoe uw gegevens verwerkt/gebruikt zullen worden.

Indien u zich op het vasteland van China bevindt, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in het onderdeel "Contact met ons opnemen" hieronder om informatie te verkrijgen over de derde-ontvangers die optreden in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijken en met wie wij uw Persoonsgegevens delen. Dergelijk delen zal altijd gebeuren voor zover nodig en zal de doeleinden en middelen van verwerking waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd of die gebaseerd zijn op een rechtsgrond die geen toestemming inhoudt, niet overschrijden of wijzigen. Door onze relevante producten of diensten te gebruiken of deel te nemen aan het specifieke programma, wordt u geacht ermee in te stemmen dat wij uw Persoonsgegevens delen met ontvangers van wie de categorieën hierboven zijn beschreven in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring (en de relevante programmaspecifieke privacyverklaring, indien van toepassing).

Bekijk samenvatting

4. Uw rechten en opties

Afhankelijk van waar u gevestigd bent kunt u het recht of de keuze hebben om:

 • Niet onderworpen te worden aan bepaalde vormen van verzameling of gebruik van uw Persoonsgegevens (“opt-out”), waaronder het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, het gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en het anonimiseren van uw Persoonsgegevens voor gegevensanalyses.
 • Toegang tot uw Persoonsgegevens te verkrijgen, er een kopie van te verkrijgen, deze te corrigeren, het verwerken ervan te beperken of daar bezwaar tegen te maken, of te verzoeken dat uw gegevens verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd worden.
 • Te vragen dat wij de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt overdragen naar een andere onderneming.
 • Uw eerder verstrekte toestemming in te trekken.
 • Indien van toepassing: een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

U kan uw rechten uitoefenen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard. U kan ook een verzoek in dienen zoals beschreven in het onderdeel "Contact met ons opnemen" hieronder.

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die wij over u bewaren en bepaalde keuzes over welke Persoonsgegevens wij over u mogen verzamelen, hoe wij deze mogen gebruiken en hoe wij met u mogen communiceren.

Als u zich in Californië bevindt, zullen wij u geen goederen of diensten weigeren, verschillende prijzen in rekening brengen of een ander kwaliteitsniveau van goederen of diensten aanbieden, als u ervoor kiest om deze rechten uit te oefenen, behalve wanneer de verschillende prijs of het verschillende kwaliteitsniveau van de goederen of diensten redelijkerwijs gerelateerd is aan de waarde van de gegevens die wij van u ontvangen. In sommige gevallen kunnen wij u mogelijks de goederen of diensten waar u om vraagt niet leveren, als u ervoor kiest om bepaalde rechten uit te oefenen.

U kunt ervoor kiezen:

 • Mastercard niet van Persoonsgegevens te voorzien door geen betalingen te doen en geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als wij Persoonsgegevens over u verzamelen geven wij altijd aan of en waarom wij deze nodig hebben en leggen we uit wat er gebeurt als u deze niet verstrekt. Als u ervoor kiest geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken kan het zijn dat u geen toegang heeft tot het volledige aanbod aan producten en diensten van Mastercard en kan het zijn dat wij u niet kunnen voorzien van producten en diensten van Mastercard als daar de gegevens in kwestie voor nodig zijn, of als we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verzamelen in de context van het verstrekken van zo’n product of dienst.
 • Om zich tijdens het gebruik van onze websites of applicaties te verzetten tegen het verzamelen en gebruiken van bepaalde informatie (“opt-out”) die wij op geautomatiseerde wijze verzamelen. In bepaalde rechtsgebieden heeft u rechten betreffende het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt deze rechten uitoefenen door op de “Cookies beheren” banner te klikken op de Mastercardwebsites in de rechterhoek onderaan het scherm. Uw browser kan de optie aanbieden u te informeren over het gebruik van bepaalde soorten cookies en hoe u zich daartegen kan verzetten. Graag wijzen wij u erop dat het zonder bepaalde cookies niet mogelijk is om van alle functies van onze websites, applicaties of online diensten gebruik te maken.
 • Om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gebruik van de informatie die wij op geautomatiseerde wijze van u verzamelen tijdens uw bezoek aan websites van derden en uw interactie met onze advertenties. Wij kunnen dienstverleners vragen om namens ons advertenties op websites van derden te plaatsen. Deze advertenties kunnen op u toegesneden zijn op basis van de gegevens die wij en onze partners via onze websites en applicaties verzameld hebben. Daarnaast kunnen onze dienstverleners en partners om deze advertenties toe te snijden en te laten zien, gegevens verzamelen over uw online activiteiten over een langere periode en op allerhande websites van derden. Advertenties van Mastercard zijn soms voorzien van icoontjes waarmee klanten (i) meer te weten kunnen komen over hoe hun gegevens worden gebruikt, en (ii) eventueel keuzes kunnen maken over hoe hun gegevens kunnen worden gebruikt. Klik op zo’n icoontje voor meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw internetgedrag voor advertentiedoeleinden of hoe u dit gebruik kunt beperken. U kunt uw keuze met betrekking tot het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën ook kenbaar maken door te klikken op de "Cookies beheren" banner die rechtsonder op onze websites staat.
 • Om ons te laten weten dat u geen marketing-e-mails meer van ons wilt ontvangen door te klikken op “uitschrijven” in een e-mail die u van ons hebt ontvangen, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van marketing-e-mails van Mastercard door hier te klikken.
 • Klik hier om bezwaar te maken tegen het anonimiseren van uw Persoonsgegevens voor gegevensanalyses.

Afhankelijk van het land waarin u gevestigd bent, heeft u mogelijks het recht om:

 • Toegang te vragen tot Persoonsgegevens die wij over u bewaren, deze bij te werken en onjuistheden te corrigeren, het verwerken hiervan te beperken of te verbieden, deze Persoonsgegevens te laten anonimiseren, vernietigen of verwijderen, indien van toepassing, of uw recht uit te oefenen voor eenvoudige overdracht van uw Persoonsgegevens naar een ander bedrijf. Daarnaast kan u ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthouder, zoals de toezichthouder van het land waarin u gevestigd bent, waar u uw werkplek heeft of waar een incident heeft plaatsgevonden.
 • Eerder verstrekte toestemming betreffende het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken. Dit kan op enig moment en is altijd kosteloos. Vanaf het moment dat u iets aan ons laat weten, zullen wij uw voorkeuren toepassen. Dit zal geen gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van de verwerkingen die plaatvonden voordat u uw nieuwe voorkeuren aan ons doorgaf.

Voor informatie over het aantal privacyverzoeken dat Mastercard heeft verwerkt op grond van de California Consumer Privacy Act en andere privacywetten wereldwijd, verwijzen wij u naar het gedeelte "MyData Report" van het "My Data Center"-portaal.

U kunt bezwaar maken tegen bepaalde vormen van verwerken van uw Persoonsgegevens, bijv. via onze opt-out webpagina.

Merk op dat deze lijst mogelijk niet exhaustief is, wat betekent dat u overeenkomstig uw plaatselijke wetgeving bijkomende rechten kunt hebben. Bovendien kan plaatselijke wetgeving kan de bovenstaande rechten in bepaalde gevallen beperken.

Als u uw voorkeuren wenst bij te werken, ons wilt vragen uw gegevens van een mailinglijst te verwijderen of een verzoek betreffende de uitoefening van uw rechten wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven bij “Contact met ons opnemen”.

Wij hebben het “My Data Center”-portaal van Mastercard ontwikkeld om het gemakkelijker te maken uw rechten uit te oefenen. U, of een partij die gemachtigd is om namens u op te treden, kan uw rechten uitoefenen op het "My Data Center"-portaal van Mastercard of door een verzoek in te dienen zoals beschreven in de paragraaf "Contact met ons opnemen" hieronder.

Wij horen het graag als wij niet voldoen aan uw verwachtingen betreffende het verwerken van Persoonsgegevens of als u een klacht over onze privacypraktijken wilt indienen, omdat wij graag de kans zouden krijgen het probleem recht te zetten. Om ons te helpen op uw verzoek te reageren, vragen wij u het probleem zo goed mogelijk te beschrijven. Wij streven ernaar binnen een redelijke tijd en, overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, klachten te bekijken en hierop te reageren.

Voor meer informatie over de APEC Certificatie en toegang tot Geschillenbeslechting, kan u klikken op de TRUSTe knop.

Bekijk samenvatting

5. Gegevensoverdracht

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij uw Persoonsgegevens overdragen naar de Verenigde Staten en andere landen waar de privacywetgeving minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte, maar wij zullen uw Persoonsgegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring of zoals anders aan u meegedeeld.

Wij voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten bij het overdragen van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u zich bevindt. Als u in de EER gevestigd bent zullen wij uw Persoonsgegevens overdragen in overeenstemming met adequaatheidsbesluiten (zie hier de lijst van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen), Bindende bedrijfsvoorschriften, modelcontractbepalingen en andere gegevensoverdrachtsmechanismen.

De privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde Privacywerklaring, voldoen aan het Cross Border Privacy Rules System (CBPR) van APEC. Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van Persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over de APEC-normering kan u hier vinden.

Mastercard is wereldwijd actief. Het kan zijn dat wij Persoonsgegevens die wij van u verzamelen overdragen naar partijen in andere landen dan het land waar u gevestigd bent, waaronder naar de Verenigde Staten waar ons hoofdkwartier staat. Het kan zijn dat de privacywetgeving in deze landen minder streng is dan in het land waar u gevestigd was toen u gegevens aan ons verstrekte. Als wij uw Persoonsgegevens naar andere landen overdragen zullen die gegevens in alle gevallen beschermen in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring, zoals anders aan u meegedeeld of zoals beschreven in de privacyverklaring voor een specifiek programma.

Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving betreffende het bieden van voldoende waarborgen voor de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen dan het land waar u gevestigd bent. In het bijzonder hebben wij Bindende bedrijfsvoorschriften (“BCR’s”) opgesteld. De BCR’s zijn door de Europese toezichthoudende autoriteiten erkend als voldoende bescherming voor de Persoonsgegevens die wij wereldwijd verwerken. Klik hier om de BCR’s voor de EER te raadplegen. Wij vertrouwen eveneens op UK BCR's voor de overdracht van Persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk. Een exemplaar van onze UK BCR's is hier beschikbaar.

Wij kunnen Persoonsgegevens ook overdragen naar landen waarvoor adequaatheidsbesluiten werden toegekend (zie hier de lijst van landen waarvoor de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft genomen), contractuele waarborgen worden toegepast op de overdracht van Persoonsgegevens naar derden, zoals de door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen of het equivalent daarvan onder andere wetgevingen, of door te vertrouwen op de andere mechanismen voor gegevensoverdracht indien van toepassing. Om een exemplaar te verkrijgen van de bestaande waarborgen voor gegevensoverdrachten naar landen buiten uw rechtsgebied, kunt u, afhankelijk van uw land, contact met ons opnemen zoals beschreven onder “Contact met ons opnemen

Daarnaast voldoen de privacypraktijken van Mastercard, beschreven in deze Wereldwijde Privacyverklaring, aan het APEC Cross Border Privacy Rules System (CBPRS). Het APEC CBPR-systeem biedt organisaties een kader voor de bescherming van Persoonsgegevens die worden overgedragen tussen deelnemende APEC-economieën. Meer informatie over het APEC-kader kan u hier vinden.

Indien u zich op het vasteland van China bevindt, begrijpt u dat wij de Persoonsgegevens die wij over u verzamelen, kunnen doorgeven aan ontvangers in andere landen of regio's dan het vasteland van China, waaronder Mastercard International Incorporated in de Verenigde Staten, Mastercard Asia/Pacific Pte. Limited in Singapore en aan andere gelieerde ondernemingen zoals hier vermeld. Wanneer wij overgaan tot internationale overdracht van Persoonsgegevens, zullen wij er altijd voor zorgen dat wij voldoen aan de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke wetgeving. Door onze relevante producten of diensten te gebruiken of deel te nemen aan het specifieke programma, wordt u geacht ermee in te stemmen dat wij uw Persoonsgegevens grensoverschrijdend delen met ontvangers in andere landen of regio's dan het Chinese vasteland, in overeenstemming met deze Wereldwijde Privacyverklaring (en de relevante programmaspecifieke privacyverklaring, indien van toepassing).

Bekijk samenvatting

6. Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen gepaste beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en bewaren uw gegevens slechts voor een bepaalde tijd.

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Mastercard. Wij streven ernaar de informatie die wij verzamelen goed te beschermen. Wij nemen redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, of die wij over u verzamelen, tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, verstrekking of gebruik. Op een aantal van onze websites, waaruit Persoonsgegevens worden verstuurd, passen wij SSL-versleuteling toe.

Wij nemen verder ook maatregelen zodat uw Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd zullen worden zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn, tenzij wij wettelijk gehouden zijn deze gegevens langer te bewaren. Bij het vaststellen van de bewaarperiode bekijken wij een aantal verschillende criteria, zoals het type producten en diensten waar u om vraagt of die wij aan u leveren, de aard en de duur van onze relatie met u, uw eventuele her-inschrijving voor onze producten en diensten, de gevolgen die de diensten die wij verlenen zullen ondervinden als wij (een deel van) uw gegevens zouden verwijderen, wettelijke bewaarperiodes en de verjaringstermijn.

Bekijk samenvatting

7. Functies en links naar andere websites

Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van derden, socialemedia-tools, widgets of plug-ins, die het mogelijk maken om webinhoud te delen met derden en sociale media-aanbieders (inclusief IP-adres). Deze sociale media-aanbieders kunnen van uw bezoek op de hoogte worden gebracht, zelfs als u niet bent ingelogd op uw sociale media-account of als u geen account bij hen hebt. Als u websites bezoekt of functies gebruikt waarnaar gelinked wordt en die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Mastercard, raden wij u aan hun eigen privacyverklaringen of beleid te lezen.

Onze websites voorzien voor uw gemak en ter informatie soms linken naar andere websites. Onze website kan bepaalde functies bevatten die wij aanbieden in samenwerking met andere entiteiten. Deze entiteiten kunnen van uw bezoek op de hoogte worden gebracht ongeacht of u deze functies gebruikt. Deze websites en functies, die in sommige gevallen gebruik maken van sociale netwerk- en geolocatie-tools, functioneren onafhankelijk van Mastercard. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven. Voor zover u enige websites of functies bezoekt of gebruikt waarnaar wij linken en die geen onderdeel uitmaken van Mastercard, raden wij u aan de privacypraktijken van die websites en functies door te nemen.

Mastercard biedt u de mogelijkheid om informatie over de producten en diensten van Mastercard te delen op sociale media of hiernaar te linken of over te praten. U kunt bijvoorbeeld via uw Facebook-account het aanbod van Mastercard “liken” of erover “tweeten” op Twitter. Wanneer u een website met een sociale mediaknop bezoekt, maakt uw browser een directe verbinding met die sociale media-aanbieder en worden gegevens over uw bezoek, waaronder uw IP-adres, doorgegeven aan de sociale media-aanbieder. Als u een account heeft bij de social media-aanbieder, kan deze aanbieder uw bezoek koppelen aan uw account, ook als u niet bent ingelogd op dit account.

U kunt er verder ook voor kiezen gebruik te maken van bepaalde functies op onze website waartoe u toegang verkrijgt door of waarvoor wij samenwerken met andere entiteiten die geen onderdeel uitmaken van Mastercard. Deze functies, die in sommige gevallen gebruik maken van geolocatie-tools, worden aangeboden door derden. Dit wordt steeds duidelijk aangegeven. Sociale mediabedrijven zoals Facebook en Twitter, alsmede deze andere derden, werken volledig onafhankelijk van Mastercard en hun beleid komt niet noodzakelijk overeen met het privacybeleid van Mastercard. Als u besluit van hun diensten gebruik te maken, raden wij u aan eerst hun privacyverklaringen te lezen en de instellingen van uw sociale media-account te raadplegen, indien u bepaalde functies wenst uit te schakelen

Bekijk samenvatting

8. Privacy van kinderen

De producten en diensten van Mastercard zijn niet gericht op, of bestemd voor, kinderen jonger dan 16 jaar.

De producten en diensten van Mastercard zijn niet gericht op, of bestemd voor, kinderen jonger dan 16 jaar. Echter, Mastercard kan Persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar rechtstreeks, en met de uitdrukkelijke toestemming van de ouder of voogd, verzamelen van de ouder of voogd. Als u ontdekt dat een kind ons Persoonsegevens heeft verstrekt in strijd met dit Privacybeleid, dan kunt u ons waarschuwen op privacyanddataprotection@mastercard.com.

Bekijk samenvatting

9. Bijwerken van deze Wereldwijde Privacyverklaring

Deze Wereldwijde Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken.

Deze Wereldwijde Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt aan de hand van wijzigingen in onze privacypraktijken betreffende Persoonsgegevens. Wij zullen een duidelijk bericht op de betreffende websites plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke of wezenlijke wijzigingen in onze Wereldwijde Privacyverklaring voordat zij in werking treden, en bovenaan dit Bericht aangeven wanneer de Wereldwijde Privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd. Als wij onze Wereldwijde Privacyverklaring bijwerken kan het zijn dat wij u om uw toestemming vragen.

Bekijk samenvatting

10. Contact met ons opnemen

U kunt ons Global Privacy Office e-mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com. U kunt ook verzoeken over het uitoefenen van uw rechten indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard of door ons te e-mailen op: privacyanddataprotection@mastercard.com.

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Wereldwijde Privacyverklaring en onze privacypraktijken, of als u uw privacy voorkeuren wilt bijwerken, kunt u ons mailen op privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief sturen naar:

Global Privacy Office
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
Verenigde Staten van Amerika

Als u in Californië gevestigd bent, kunt u om uw rechten op grond van de CCPA uit te oefenen, uw verzoek indienen op het “My Data Center”-portaal van Mastercard, een e-mail sturen naar: privacyanddataprotection@mastercard.com, of bellen met ons gratis nummer: 1-833-244-4084.

Als u in de EER of Zwitserland gevestigd bent is Mastercard Europe SA verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens (of verwerkingsverantwoordelijke). In dat geval kunt u verzoeken betreffende het uitoefenen van uw rechten indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard of door te e-mailen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

EEA Functionaris voor gegevensbescherming (EEA Data Protection Officer)
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
België

Indien u gevestigd bent in Brazilië, dan is Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van uw Persoonsgegevens. U kunt uw verzoek betreffende uw rechten indienen via het “My Data Center”-portaal van Mastercard of door te e-mailen naar privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

Brazil Data Protection Officer
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 20º andar, Crystal Tower
São Paulo/SP
Brasil
CEP 04794-000

Als u gevestigd bent in Asia-Pacific (met uitzondering van het Chinese vasteland), het Midden-Oosten of Afrika, is Mastercard Asia Pacific Pte. Ltd. de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt uw verzoek tot uitoefening van uw rechten indienen door een e-mail te sturen naar: privacyanddataprotection@mastercard.com of te schrijven naar:

Asia Pacific, Middle East and Africa Data Protection Officer
Mastercard Asia/Pacific Pte Ltd
3 Fraser Street, DUO Tower, Level 17
Singapore 189352

Indien u zich op het Chinese vasteland bevindt, is Mastercard Shanghai Business Consulting Ltd. de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kunt uw verzoek om uw rechten op uw Persoonsgegevens uit te oefenen indienen door ons een e-mail te sturen op: privacyanddataprotection@mastercard.com of een brief te sturen naar:

China Data Protection Officer
Room 2907-14, Part of 29/F Tower 2
Shanghai IFC, 8 Century Avenue
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Neem voor vragen over uw Mastercardkaart en uw aankopen contact op met uw financiële instelling of handelaar. Meer informatie over hoe u met hen contact kan opnemen kan u vinden op hun websites.

Bekijk samenvatting